Datasystemer til nytt sykehus er forsinket

Det er ikke sikkert alle datasystemene fungerer som de skal når de første pasientene legges inn på det nye sykehuset på Kalnes i mai. Systemene er forsinket og de ansatte får ikke prøvd dem ut som de ønsker.

Sykehuset Østfold Kalnes

Byggearbeidene på det nye sykehuset er i innspurten.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det arbeides voldsomt for å sikre at det nye sykehuset på Kalnes får IKT-løsninger som planlagt, forteller direktør ved sykehuset, Just Ebbesen.

Flere forsinkelser gjør flyttingen krevende for sykehuset, som helst skulle ha hatt løsningen på plass i god tid før pasientene inntar bygget.

Utprøving og opplæring

Det optimale ville være at alle systemer fungerte i god tid før åpningen, så de kan bli prøvd ut skikkelig og så de ansatte kan få en grundig opplæring. Men slik blir det neppe.

Just Ebbesen

Sykehusdirektør Just Ebbesen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Det er vår eier, Helse Øst, som leverer IKT-løsningene til oss, det er ikke noe vi finner på selv. Det er regionale løsninger som vi er pålagt å bruke. Mange av disse prosjektene er mange år forsinket. Det har gjort det mer krevende for oss å trene på nye arbeidsprosesser og lære opp personell i forkant. Vi skal lære opp personell på en god måte. Vi er ikke helt avhengig av at alle løsningene på IKT-siden er på plass, men det vil gjøre det mer tungvint å arbeide i starten, medgir Ebbesen.

Utsetter ikke flyttingen

Det er under åtte måneder til dørene åpnes for de første pasienten på Kalnes. Fremdeles er altså ikke alle IKT-løsninger i boks. Løsninger som ansatte skulle hatt opplæringer i og som skulle vært testet ut.

– Uproblematisk er det ikke?

– Nei, det er ikke uproblematisk. Dersom vi ikke har de systemene på plass, så vil vi måtte ansette flere medarbeidere. Det betyr en kostnad på vårt driftsbudsjett og det er noe vi er i dialog med eier, som er ansvarlig for leveransene, om.

– Gjør problemene med IKT-løsningene at dere har vurdert å utsette flyttingen inn på Kalnes?

– Nei, jeg ser ikke at det er et alternativ i det hele tatt. Det er så store driftsutfordringer i den gamle bygningsmassen i Fredrikstad. Og uansett om noen av systemene ikke er på plass, så vil det bli en helt annen opplevelse for pasientene å komme på Kalnes. Det vil bli usedvanlig mye bedre å være pasient på det nye sykehuset enn det det er på det gamle, sier Ebbesen.