Normal

Dagtilbud gjør at færre søker om sykehjemsplass

Forskning viser at antall personer med demens kan bli doblet i løpet av de neste 20 årene. Fredrikstad kommune satser på å møte behovet for hjelp ved å gi dagtilbud.

Hender (Illustrasjonsfoto)

I stedet for å sende demenspasienter på hjem vil Fredrikstad kommune tilby dagtilbud til pasientene. Dette skal gjøre at pasientene kan bo lenger hjemme.

Foto: colourbox.no

– Formålet er å øke livskvaliteten og forebygge funksjonsfall hos pasienten, forteller demenskoordinator i hjemmesykepleien i Fredrikstad, Aud Nilsen.

18 personer med demens får dagtilbud fra hjemmehjelpen i Fredrikstad gjennom et prøveprosjekt. Totalt koster prosjektet 2,5 millioner kroner i året. En sykehjemsplass i kommunen koster 1,2 millioner.

– Har en mye bedre hverdag

Bente Antonsen forteller at hennes far har fått det mye bedre etter at han fikk dagtilbud gjennom Fredrikstad kommunes prosjekt.

– Han har en mye bedre hverdag. Både vi pårørende og faren min får en trygghet inni oss som gjør at både vi og han blir mye roligere, forteller hun.

Ifølge Folkehelserapporten 2014 bor det omtrent 70.000 mennesker med demens i Norge. Innen 2040 vil tallet ha steget til 200.000, skriver forskning.no.

Demenskoordinator Aud Nilsen forteller at det finnes flere kommuner som tilbyr dagtilbud, men at disse tilbudene er basert på innsats fra frivillige, mens det i Fredrikstad er helsepersonell som besøker de med demens.

Nedgang i søknader til sykehjem

Prøveprosjektet har vært i ett år. Så langt færre personer søkt om langtidsplass på sykehjem i kommunen, og belastningen for de pårørende har blitt mindre, forteller Nilsen.

demensbehandling Fredrikstad

Demenskoordinator i Fredrikstad kommune, Aud Nilsen (til venstre), og hjelpepleier Marianne Kastbjerg mener de gjør dagen bedre både for pasientene og deres pårørende.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Både pleiere og pårørende har merket hvordan tilbudet har vært til hjelp for pasientene. Hjelpepleier Marianna Kastbjerg opplever dette daglig.

– De får mer trivsel hjemme, og man ser at de får i seg mer mat og får litt trening. Det er viktig, slik at de kan bo hjemme så lenge de vil, sier hun.

Har troen på prosjektet

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt, synes prosjektet kan være noe for fremtidens demensomsorg.

– Jeg synes det virker veldig fremtidsrettet å bygge opp forskjellige typer hjemmebaserte tjenester. Men det er viktig at vi også har sykehjem i fremtiden, for mange som lever lenge med demens, blir alvorlig syke.

Bente Antonsen forteller at tilbudet fra Fredrikstad kommune også har gjort mye for hverdagen hennes.

– Jeg har fått tilbake livet mitt og kan jobbe fullt igjen. Hadde det ikke vært for hjelpen vi får to dager i uka, så hadde jeg helt sikkert jobbet 60 prosent, forteller hun.

Håper på midler

I høst skal forskere ved Høgskolen i Østfold skrive en forskningsartikkel om prosjektet. Nå håper de som står bak prosjektet at de får støtte til å drive det videre.

De har også et håp om at politikerne får med seg suksessen.

– Jeg tror mye av fremtidsbehandlingen er å hente her. Vi ser at det både forebygger funksjonsfall og at pårørende opplever trygghet, sier Aud Nilsen i Fredrikstad kommune.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Full storm i kastene

    Den kraftigste vinden i Østfold under ekstremværet "Knud" ble observert ved Strømtangen fyr, med liten storm i middelvind ifølge Meteorologisk institutt. Enkelte vindkast målte 28,7 m/s, altså full storm.

  • Strømløst på Hvaler

    Rundt 60 husstander på Vesterøy på Hvaler er uten strøm og har vært det siden i går kveld, skriver Fredriksstad Blad. En mast knakk i den sterke vinden sier Terje Gabrielsen, informasjonsansvarlig i Norgesnett. Det vil ta tid før alle har fått strømmen tilbake sier Gabrielsen.