NRK Meny
Normal

Byggestart i 2013

E18-parsellen Knapstad-Akershus åpnes for trafikk i 2016.

E18 gjennom Follo

ÅPNER NY PARSELL I 2016. E18 er en hovedferdselsårene mellom Norge og Sverige, som tar unna nærmere 25 prosent av all godstransport på veg mellom Norge og utlandet.

Foto: Statens vegvesen

Planene for E18-strekningen fra vestsiden av Hobølelva til Ski kommune har tatt lang tid fordi det har vært tvil rundt trasévalget gjennom Ås og Ski.

- Nå håper vi å komme i gang med bygging neste år, sier prosjektleder Einar Uno Henriksen til NRK.no.

Les også:

Kommunedelplan på plass

Debatten var frisk etter E18-vedtaket, som lokalpolitikerne i Ås fattet, rett før sommerferien i år.

Ås-politikerne gikk da inn for å utrede ny vegforbindelse mellom E18 ved Holstad og Vassum ved E6, noe nabokommunene langs E18 frykter vil medføre seks års forsinkelser.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, gikk sterkt i rette med politikerne i Ås, og bad om ny politisk behandling, noe han også fikk gehør for.

- Nå har vi jo endelig fått en godkjent kommunedelplan gjennom Ski og Ås kommuner. Da åpner det seg muligheter for en grei korridor vestover, sier Henriksen.

Derfor tror han at det skal være mulig å få til en godkjent reguleringsplan for området.

Les også:

Åpner 2016

Strekningen, som nå legges ut til ettersyn, er den vestligste delen av parsellen fra Knapstad-Akershus.

Denne strekningen av E18 regnes for å være en av de viktigste veistrekningene ut av Norge.

Den er 1 200 meter lang, og innbefatter en bru over Hobølelva og en femti meter lang miljøtunell i Ski.

Nå blir det byggestart for hele parsellen neste høst.

- Vi ser for oss byggestart i september 2013. En trafikkåpning vil kunne skje i 2016, sier prosjektleder Einar Uno Henriksen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.
  • 60 klager på Sykehuset Østfold

    I løpet av fire måneder har Sykehuset Østfold fått 60 klager på behandling, skriver VG. Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering er innholdet i noen av klagene. Pasientombudet er bekymret over tilstanden.