Bygger verksted for nye kampfly på Rygge

Det statlige selskapet AIM startet i dag byggingen av det som skal bli et motordepot for de nye norske kampflyene, men også for andre lands fly.

F-35 landet for første gang på Ørlandet

De første F-35-flyene har kommet til Norge. Nå starter byggingen av et motordepot på Rygge flybase som skal betjene jagerfly fra flere land.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Innenfor gjerdene på den NATO-bygde flybasen på Rygge er det gravd opp et område på 80 mål. Her har selskapet AIM kjøpt en tomt av Forsvaret.

AIM Norway driver med militært flyvedlikehold og flydeleproduksjon, og er eid av Forsvarsdepartementet. I dag er selskapet lokalisert på Kjeller i Akershus.

I dag startet AIM byggingen av et såkalt motordepot og en testcelle for flymotorer på Rygge, et verksted for motorene på det nye F-35 jagerflyet.

Norge skal anskaffe inntil 52 F-35 kampfly. Seks av flyene har allerede kommet til Norge.

For hele Europa

Den endelige prislappen er ikke kjent, men AIM-direktør Ove Haukåssveen sier de kommer til å bruke flere hundre millioner kroner på Rygge-prosjektet.

Ove Haukaassveen på Rygge

AIM-direktør Ove Haukåssveen tok det første taket med gravemaskin på Rygge i dag. Han ser for seg at Rygge kan bli deres hovedbase på sikt.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Dette blir et motordepot for F-35 fra hele Europa og trolig fra land utenfor Europa også. Motorene vil bli demontert på flystasjonene der de hører hjemme, og delene som skal vedlikeholdes vil fraktes til oss, forteller han.

Det vil etter det NRK kjenner til bare være ett tilsvarende anlegg for vedlikehold av flymotorer i Europa, som bygges i Nederland.

– Det er konkurranse om oppdragene og vi må være tidlig ute for å få dem til Norge. Vi bruker mange penger på å kjøpe disse flyene, og de er viktig å få noe igjen på industrisiden, påpeker Ove Haukåssveen.

Helikopteravtale

På Rygge er også et Sea King redningshelikopter og flere av forsvarets Bell-helikoptre stasjonert. Dette er noe av grunnen til at AIM sikter mot Rygge.

– Det avgjørende er at det er en operativ flybase på Rygge med en rullebane som er egnet for større fly. Det er ikke så mange av dem. Vi har også kontrakt på vedlikehold av de nye redningshelikoptrene Norge får, og det er bra med nærhet til en av deres baser. Alt i alt blir det et stort miljø her på sikt, sier Ove Haukåssveen.

F-35 på Ørland

Et av de første norske F-35 kampflyene har landet på Ørland i november 2017. Motorvedlikeholdet av flyene skal i fremdtiden skje på Rygge flybase i Østfold.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

AIMs mål er i tillegg å bygge hangarer for å kunne ta imot fly for vedlikehold av skrog, både F-35 og dagens F-16.

I Rygge er ordfører Inger-Lise Skartlien fornøyd.

– Det har vært jobbet godt og lenge for å få AIM til Rygge. Det er ikke hver dag vi får tilførsel av mange kompetansearbeidsplasser til Rygge og Østfold, og dette gleder vi oss veldig til.

Hun håper dette bare er starten på en prosess med å få hele AIM til Rygge. I starten vil det bli 50–100 arbeidsplasser på F-35-verkstedet. Dette kan øke kraftig dersom AIM velge å flytte hele sin base hit.

Kan bli flytting til Rygge

Planen på sikt er å flytte mer av virksomheten til AIM fra Kjeller til Rygge, der Luftforsvarets ledelse sitter i dag.

Ove Haukåssveen utelukker ikke at det skjer.

– Det er litt fram i tid, men når F-16 fases ut i Norge vil flystripa på Kjeller legges ned. For at vi skal kunne vokse må vi ha tilgang til en rullebane, både for å kunne jobbe med vedlikehold av utenlandske F-16, men også for å ta oss av de nye flyene Norge kjøper.