Vil utvide Vamma kraftstasjon for 800 millioner

Energiselskapet Hafslund vil investere 800 millioner kroner og utvide kapasiteten på Vamma kraftstasjon med 160 GWh. Og Skiptvet og Askim kommuner får gang- og sykkelvei på kjøpet.

Vamma kraftstasjon

Vamma kraftstasjon skal bygges ut for 800 millioner kroner.

Foto: Merete Kildahl / NRK

I dag ble det kjent at det er enighet mellom Hafslund Produksjon og Askim og Skiptvet kommuner om utvidelser av kraftverket i Vammafossen i Glomma på grensen mellom Askim og Skiptvet.

Protest fra Skiptvet i sommer

I sommer avgjorde Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at Hafslund Produksjons planer om et nytt aggregat i Vamma – Vamma 12 – ikke skal ses på som et nytt selvstendig kraftverk. Derfor slapp Hafslund full konsesjonsbehandling av utbyggingen. Dette vedtaket valgte imidlertid Skiptvet kommune å anke og forlangte konsesjonsbehandling.

Med dagens avtale er det klart at Skiptvet kommune vil trekke sin innsigelse. Dermed er det bare det endelige vedtaket i Hafslunds konsernstyre som gjenstår før det er klart for utbygging av kraftverket.

Norges største

Anders Østby

Konserndirektør Anders Østby i Hafslund Produksjon.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Planen er å øke produksjonen ved kraftstasjonen med ti prosent, og det betyr økte inntekter for de to vertskommunene, forteller konserndirektør Anders Østby i Hafslund Produksjon. – Vamma kraftstasjon er Norges største el-kraftverk slik det fremstår i dag. Med utbygging av et nytt aggregat så vil det jo da naturligvis bli enda større. Merproduksjonen vil være 160 GWh, det er i overkant av 10 prosent økning i forhold til dagens produksjon.

160 GWh pr. år tilsvarer forbruket i 8.000 eneboliger.

Totalt vil inntektene for kommunen og fylkeskommunen fra utbyggingen ligge på rundt 2,5 millioner kroner ekstra årlig.

Samtidig vil utbyggingen gi mye ekstra masse, som skal tas ut. Dette skal brukes til å bygge bedre gang og sykkelvei mellom Skiptvet og Askim.

Glad for investeringen

Ordfører Svein-Olav Agnalt i Skiptvet er meget godt fornøyd med den avtalen som nå er klar:

Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet

Ordfører Svein-Olav Agnalt i Skiptvet.

Foto: Thomas Berger / NRK

– Det er 800 millioner kroner som, dersom dette blir gjennomført, investeres på Skiptvet-siden. Hele det nye kraftverket, den nye utbyggingen er på Skiptvetsiden.

Det betyr ca. 2,5 millioner kroner i økte inntekter for regionen. Men så medfører det også at det blir en annen fordeling av inntektene mellom Askim og Skiptvet. For Skiptvet er dette en vinn-vinn-situasjon i størrelsesorden sju til ni millioner kroner og det er et milliontap den andre veien for Askim, forklarer Agnalt.

Gang- og sykkelvei

Agnalt forteller at kommunene har fått et kronebeløp som stilles til rådighet for et fond som Askim og Skiptvet og Hafslund er enig om at skal brukes i Skiptvet til en gang og sykkelvei.

– Og så vil vi ta ut noe av gevinsten som vi får på eiendomsbeskatning på en ti kilometers sykkelvei. Det er det også sånn at dette er en del av en tverrforbindelse så det er en regional satsing som vi gjør sammen.

Agnalt betegner dette som er en historisk dag.

– Dersom prosjektet blir gjennomført fra Hafslunds side så vil dette være et løft for hele regionen, kanskje Skiptvet spesielt men jeg må gi honnør til Askim som har vært rause og vi har også vært litt rause for vi kompenserer noe av det tapet Askim får. Vi kjenner ikke de endelige tallene men vi snakker om en sju til åtte millioner kroner, kanskje ni millioner kroner pluss for Skiptvet og et noe mindre beløp i tap for Askim.

380.000 kubikkmeter masse

Samtidig får begge kommunen får tilgang til betydelige masser, 380.000 kubikkmeter. Den skal altså blant annet brukes til gang og sykkelvei, men det blir også overskuddsmasse som de to kommunene får tilgang til, som blir lagt i deponi for lang, lang tid framover.

– Hvilke hindringer kan gjøre at dette ikke blir gjennomført?

– Det ligger ingen hindringer fra kommunene lenger. Vi trekker vår anke på mandag. Men det er jo sånn at konsernstyret i Hafslund skal vedta dette i 2015. Jeg er ganske trygg på at det nå blir gjennomført og det tror jeg også Hafslund mener. Men det endelige vedtaket i konsernstyret det gjøres ikke før neste år, mener Agnalt.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bil på taket i Halden

    Det har vært en trafikkulykke på riksvei 22, Rokkeveien. Det skal være en bil som har kjørt av veien og havnet på taket. Trolig er det ingen personskade. Politiet er på stedet til veien er ryddet. Regn med kø til veien er ryddet.