Hopp til innhold

Vil ha slutt på at butikker kan selge ulovlige elsparkesykler

Nettbutikker selger elsparkesykler som går ulovlig fort. Blir barn stanset på slike, kan foreldrene bli anmeldt.

Jente på elsparkesykkel

SKAL HA SPERRE: I vegtrafikkloven er elsparkesykler regnet som sykler. Derfor er det et krav om hastighetssperre på 20 kilometer i timen.

Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/NRK

– Salg, markedsføring og spesielt bruk av ulovlige elsparkesykler som går for fort er en stor trafikksikkerhetsutfordring, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Anette Hauge.

I dag kan nettbutikker selge elsparkesykler som ikke kan brukes i Norge. De må bare merkes med at de er ulovlige.

Elsparkesykkel tatt i beslag

Politiet beslagla denne elsparkesykkelen i Fredrikstad. En 15 år gammel gutt ble stanset i 65 km/t.

Foto: Politiet

Statens vegvesen vil invitere barne- og familiedepartementet, Forbrukertilsynet og Markedsrådet til et samarbeid for å se på dagens regler.

– Hvis det allerede finnes lover som sier at dette ikke er lov, så må vi starte der, sier Hauge.

– Det er svært alvorlig for brukerne av kjøretøyet. De kjører et uregistrert kjøretøy som kan føre til både fengsel, tap av førerkort og forkortning i forsikring dersom de skulle være så uheldige å havne i en ulykke.

NRK forklarer

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hvilke trafikkregler gjelder dersom du kjører elsparkesykkel?

Elsparkesykkel er regnet som en sykkel og du skal derfor følge de samme trafikkreglene som syklister. I utgangspunktet kan du kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen. Du kan også kjøre på gang - og sykkelvei, men da skal det ikke være så mange fotgjengere eller syklister der allerede.

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hvordan skal elsparkesykkelen parkeres?

Du kan parkere på fortau, i gågate eller på gang- og sykkelvei så lenge den ikke er til hinder for andre. Den skal ikke være i veien for andre som ferdes i trafikken. 

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hvor fort er det lov å kjøre med en elsparkesykkel?

Det er ikke fartsgrenser for små elektriske kjøretøy på samme måte som med biler. Men det er et krav om at elsparkesykler har en hastighetssperre som gjør at de ikke går raskere enn 20 kilometer i timen. Det skal ikke være mulig for brukeren å oppheve hastighetssperren med en app, en bryter eller ved å endre modusen. 

Hva sier loven om elsparkesykler?

Er det tillatt med passasjer?

Nei. Det skal bare være én person på elsparkesykkelen eller andre små elektriske kjøretøy. Både politiet og Statens vegvesen kan ilegge gebyr dersom man er flere på elsparkesykkelen. Gebyret er på 3.000 kroner.

Les også: Elsparkesykler i hovedstaden forblir stengt

Far anmeldt

Forrige uke advarte politiet og Trygg Trafikk om altfor høy fart på elsparkesykler.

Tirsdag ble en 15 år gammel gutt stanset på elsparkesykkel i Fredrikstad i 65 km/t. Sparkesykkelen ble beslaglagt og faren til gutten ble anmeldt.

– Per nå er det opprettet brudd på veitrafikkloven og det er far som er anmeldt. Saken er ikke avgjort, sier politiadvokat Laila Birgitte Hegard.

Ulovlig selv på privat grunn

– Det som mange kanskje ikke vet, er at elsparkesykler som kan kjøre over 20 km/t er ulovlig å bruke uansett hvor det måtte være, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Vegtrafikkloven gjelder ikke bare på veien, men også i hagen din, på en privat parkeringsplass og til og med i din egen stue.

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen sier de som kjører ulovlige elsparkesykler tar en stor økonomisk risiko.

Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet ser at selskaper markedsfører elsparkesyklene med at de er ulovlige å bruke på vei.

– Det er ganske forvirrende for forbrukerne. Selskapene har en streng plikt til å informere om at sykkelen de selger er ulovlig, sier Iversen.

– Kan ikke hindre at de brukes

NRK har spurt flere nettbutikker hvorfor de selger elsparkesykler som er ulovlig å bruke.

Power forklarer salget med at de selger til hele Norden og at det er ulike regler i landene.

– På våre nettsider er disse tydelig merket med at de ikke er godkjent for salg i Norge, skriver kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff til NRK.

Hun understreker at de ikke markedsfører disse elsparkesyklene i kundeaviser i Norge.

E wheels

Nettbutikken E-Wheels har sortert elsparkesyklene som «lovlig» og «ulovlig».

Foto: Skjermbilde / E-Wheels

Elkjøp valgte å fjerne en av sine elsparkesykler etter at NRK tok kontakt. De beklager at denne lå tilgjengelig og sier det var en feil.

Nettbutikken E-Wheels har sortert elsparkesykler under «lovlig» og «ulovlig». Selskapet sier til NRK at de selger disse fordi det er et ønske fra motorsport-miljøet å bruke disse på bane.

De vil skille ut salget av de ulovlige elsparkesyklene på en egen nettside og jobber med å få godkjent bruken av disse på baner.

– Jeg tenker at hvis man kjøper en bil som bare skal kjøres på bane, så kan ikke de som har solgt den hindre deg fra å bruke den et annet sted. Dette er laget for å bruke i kontrollerte omgivelser. At noen bruker det på andre områder er ikke noe vi kan hindre, sier en talsperson for selskapet.