Bussen skal redde Nedre Glomma

Bussen er den eneste redningen mot trafikkaoset i Nedre Glommaregionen.

Buss
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Det mener den interkommunale arbeidsgruppen, som er nedsatt for å løse de akutte trafikkproblemene i regionen.

Sarpsbrua og Fredrikstadbrua

Kari Agerup
Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

 

To av de største problemområdene er bruene over Glomma - både Sarpsbrua og Fredrikstadbrua.

I begge byene planlegges det derfor parkeringsplasser ved bruhodene - og gratis buss over bruene.

I samarbeid med Østfold Kollektivtrafikk forhandles det også om å få ned prisen på bussbillettene.

For det er framkommelighet og lavere priser som skal lokke flere til å velge bussen i stedet for bilen, sier varaordfører i Fredrikstad, Kari Agerup.

Kollektivfelt for 2+

I tillegg snakkes det om kollektivfelt i arbeidsgruppen.

- En ting vi vil prøve å få til i samarbeid med Statens vegvesen, er et kollektivfelt her på Fredrikstadbrua. Dette feltet kan både brukes av kollektivtrafikk og av biler med to eller flere personer i, sier hun.

Varaordfører Kari Agerup understreker at dette er strakstiltak - og at mer langsiktige tiltak må komme i tillegg. Så gjenstår det bare å se om strakstiltakene kommer igang  - straks?

- Det vanskelig å tidfeste dette. Vi skal ha et oppsummeringsmøte den 15. januar, og målet er at tiltakene skal igangsettes i løpet av 2007, sier Agerup.