Budsjettet er i strid med loven

Fylkesmannen godkjenner ikke Moss kommunes budsjett for 2009.

ordfører i Moss Paul Erik Krogsvold

Ordfører i Moss, Paul Erik Krogsvold (Ap), må belage seg på en ny runde med budsjettbehandling.

Foto: Dagmar Blaasvær / NRK

Fylkesmannen har behandlet lovlighetsklagen på Moss kommunes årsbudsjett for 2009, og har nå valgt å oppheve hele budsjettvedtaket.

- Dette innebærer at Moss bystyres vedtak er i strid med kommuneloven, og må anses ugyldig, sier rådgiver Åsmund Rådahl hos fylkesmannen i Østfold.

- Må spesifisere sparetiltak

Årsaken er ifølge Fylkesmannen at "de forventede innsparinger ikke spesifisert og konkretisert slik realismekravet i kommuneloven krever".

Det betyr at Moss kommune må belage seg på en ny behandling av både budsjett og økonomiplan.

- Det er lagt inn store innsparinger, men kommunen sier ikke noe om hvor disse skal tas. Man er nødt til å spesifisere hvilke tjenesteområder det vil gjelde, da det er snakk om store summer, sier Rådahl til NRK Østfold.

Det var bystyrerepresentantene Tage Pettersen (H), Kjell Kåsin (H) og Sindre Westerlund Mork (V) som fremmet klagen i begynnelsen av desember.

- Ikke overrasket

Tage Pettersen er ikke overrasket over fylkesmannens avgjørelse.

- Nei, vi hadde forventet denne reaksjonen. Jeg er glad på kommunens vegne, nå kan vi sikre at vi får et fornuftig budsjett. Budjettet som ble vedtatt var for dårlig. Det har også rådmannen antydet tidligere, sier Pettersen til NRK.

Han viser til at Høyre og Venstre tilbød å trekke lovlighetsklagen i forrige bystyremøte, på det vilkåret at posisjonen ble med på en fullstendig gjennomgang og revidering av budsjettet.

- Det ble ikke posisjonen med på. Men nå må allikevel hele budsjettet og økonomiplanen til politisk behandling igjen, sier Pettersen.

- Må lytte

Sindre Westerlund Mork (V), som også undertegnet lovlighetsklagen, synes det er kritikkverdig at et opphevelsesvedtak er det som må til for at posisjonen skal ta ansvar og utforme et troverdig budsjett.

- Men nå kan de ikke gjøre samme feilen en gang til. Nå får de imdlertid drahjelp fra rådmannen, siden han har tatt ansvar og startet en prosess for å spare inn de pengene som må spares inn. Det er mangel på politisk ansvar å la han kjøre prosessen, men nå har de ihvertfallfått hjelp til å komme igang, sier Westerlund Mork.

Rådmannen ikke overrasket

- Jeg har vel ikke annen kommentar til det, enn at jeg ikke er veldig overrasket over at det gikk slik, sier rådmann Hans Birkeland til moss-dagblad.no .

Birkeland bekrefter at kommunen allerede er godt i gang med å få på plass et nytt budsjett.

- Vi er godt inne i en prosess hvor vi spesifiserer innsparingene. Men vi forholder oss til den tremåneders fristen vi har for å legge frem et nytt budsjett, sier rådmannen.