Bryter loven med for få fastleger

Halden kommune har brutt loven ved å ha for dårlig fastlegedekning, slår Helsetilsynet i Østfold fast.

Lege og pasient

Ved å ha få eller ingen fastleger med ledige listeplasser i Halden kommune har kommunen brutt plikten om å sørge for nødvendig helsehjelp for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, mener Helsetilsynet.

Foto: Keilen, Berit / Berit Keilen, Scanpix

I Halden har det i lengre tid nesten vært umulig å få plass hos en fastlege.

Kommunelege Halvard Bø er derfor ikke  overrasket over Helsetilsynets konklusjon.

- Vi er jo inneforstått med at vi ikke har god nok fastlegedekning, så det er ikke noen overraskelse i for seg, sier Bø til NRK.

Antallet fastleger i Halden har ikke endret seg siden 2001, selv om befolkningen har økt med nærmere 1 000.

Bryter plikt om nødvendig helsehjelp

I et brev til rådmannen i Halden skriver Helsetilsynet:

"Ved å ha få eller ingen fastleger med ledige listeplasser i Halden kommune har kommunen brutt plikten om å sørge for nødvendig helsehjelp for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

De aktuelle pasientene har vært forhindret fra å få oppfylt sine rettigheter om rett til nødvendig helsehjelp i kommunen og om rett til å stå på liste hos fastlege og rett til å skifte fastlege inntill to ganger i året. Det er uakseptabelt at Halden kommune ikke har oppfylt sine forpliktelser etter kommunehelsetjenesteloven i 2006 0g 2007."

Har tatt lang tid

- Vi har gjort noe, omen det har tatt lenger tid enn vi trodde det ville ta. Nå ser det ut til at vi er i mål, og at det blir lettere å få fastlege fra nyttår sier kommunelege Halvard Bø.

For tiden er det ingen ledige plasser hos noen fastlege i Halden.

Dagens pasientkapasitet er på rundt 28000, noe som er temmelig likt den folkeregistrerte befolkningen i kommunen, i tilleg kommer midlertidige innbyggere, deriblant ca 2500 studenter.

Fra februar neste år håper kommunelegen å ha på plass en ny lege som kan ta seg av nærmere 1000 pasienter, i tillegg vil en lege åpne opp for 120 flere pasienter.