Bruker liste for å avgjøre politisaker

Politibetjenter i Østfold følger en liste for hvilke saker som bør henlegges.

Thor B. Klepper, visepolitimester i Østfold

Thor B. Klepper, visepolitimester i Østfold.

Foto: Lotte Olsen / NRK

VG-Nett melder i dag at flere politidistrikt benytter ordningen - på grunn av dårlig kapasitet.

Det er stort sett saker som mindre tyverier, sms-trusler og private anmeldelser i trafikksaker - som legges til side.

– Hver enkelt sak blir vurdert

Visepolitimester Thor B. Klepper i Østfold politidistrikt bekrefter ordningen, men sier at hver sak skal behandles individuelt.

– Hver enkelt sak blir vurdert for seg, og de sakene som blir vurdert opp mot denne lista, er saker av mindre alvorlig karakter, sier Klepper til NRK.no.

Klepper understreker at henleggelsene også kan klages på.

– Hvis en sak blir henlagt, er det jo adgang til å be om at saken behandles på nytt, sier Klepper.

– Henlegger stadig flere saker

Ifølge lista som VG-Nett presenterer i dag, skal bedragerier og underslag inntil 100.000 kroner prioriteres bort av politiet.

Curt A. Lier, forhandlingsleder i Akademikerne

Påtaleleder Curt A. Lier.

Foto: Johan B. Sættem

– Vi henlegger stadig flere saker av kapasitetshensyn. Noe av grunnen til dette er at vi ikke har ressurser til å etterforske alle de sakene som kommer inn, sier politioverbetjent Morten Ørn, ved register- og analyseseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Også Oslo politidistrikt må prioritere knallhardt.

– Vi er ikke noe mindre ekspansive enn Bergens-politiet. Vi har betydelig underkapasitet og har ikke tid til å etterforske alt mulig. Alternativet er at sakene ligger og samler støv, sier påtaleleder Curt A. Lier til VG.

Se lista i VG-artikkelen her.