Bruarbeid stoppes ikke

Rehabiliteringsarbeidet på den gamle Svinesundbrua blir ikke stoppet. Driftsselskapet skjerper sikkerheten, og slipper dagbøter.

Gamle Svinesundbru

Plassjefen hos Vägverkets Produktion syd innrømmer at det kan ha vært enkeltanledninger der mannskapet som jobber med rehabilitering kan ha vært uforsiktige under bruarbeidet. - Hovedregelen er at det skal brukes sikkerhetsline når det jobbes på kanten av brua, sier plassjef Göran Hannerup til NRK.

Foto: Rainer Prang / NRK

I forbindelse med rehabiliteringsarbeidet på den gamle Svinesundbrua varslet det svenske Arbeidsmiljöverket full stans av arbeidet på grunn av store mangler i sikkerheten for mannskapene som jobber på brua.

- Vi erkjenner at det kan ha vært episoder der det har vært en viss uforsiktighet, og vi skjerper nå sikkerheten ytterligere, sier plassjef Göran Hannerup ved Vägverkets Produktion Syd til NRK.

Det skal blant annet holdes flere interne informasjonsmøter, særlig rettet mot nyansatte der viktigheten av sikkerhet understrekes. 

 

Göran Hannerup, Vägverket

Göran Hannerup forteller at det er en vanskelig jobb å kombinere arbeidet på brua med at det går trafikk i den ene av kjørebanene på brua, regulert av lys, men han regner allikevel med at brua skal være ferdig til årsskiftet 2008/2009, som planlagt.

Foto: /Montasje Rainer Prang / NRK

Tar kritikk på alvor

Hannerup sier at Produktion Syd tar kritikken fra Arbeidsmiljöverket på alvor.

- Vi har et godt samarbeide med Arbeidsmiljöverket , og mener at vi følger opp reglene på en god måte, sier han.

Han forteller at det under rehabiliteringsarbeidet rives rekkverk på den gamle brua, og at det deretter settes opp midlertidige rekkverk inntil nye permanente rekkverk blir bygget.

- I disse sammenhengene er det bruk av sikkerhetsline som er den riktige måten å jobbe på. Ingen skal jobbe nær kanten av brua uten sikkerhetsline festet til kroppen, sier Hannerup.

Slipper bøter

Arbeidsmiljöverket har godtatt forklaringen fra Produktion Syd og selskapets forsikringer om at sikkerhet og informasjon blir satt i høysetet. De varslede dagbøtene på 25 000 kroner blir dermed ikke satt ut i livet.

Göran Hannerup forteller at det er en vanskelig jobb å kombinere arbeidet på brua med at det går trafikk i den ene av kjørebanene på brua, regulert av lys, men han regner allikevel med at brua skal være ferdig oppusset etter planen.

- Vi ser ikke noen spesielle hindringer for at vi ikke skal klare dette innen årsskiftet 2008/2009 som planlagt og vi får ingen stopp i arbeidet på grunn av det sikkerhetsspørsmålet Arbeidsmiljöverket nå har reist, sier han.

Pusset opp for millioner

Både riksantikvariembetene i Sverige og Norge er enige om at den gamle brua er unik og skal vernes.

Den gamle brua, som ble åpnet i 1946 av kong Haakon og kronprins Gustaf Adolf, skal pusses kraftig opp, og Vegvesenet i Sverige og Norge spleiser på oppussingen.

Oppussingsarbeidet startet i 2006 og avsluttes i desember 2008. Under den første delen av oppussingsperioden har alle luker, dører og gangveier på brua blitt byttet ut.

I 2007 og 2008 er gjerdet og autovern på begge sider av bruas kjørebane byttet og i ferd med å bli byttet, og i den perioden har veien vært delvis stengt og regulert med lys.

Nærmere 35 millioner skal brukes på å ruste opp den gamle brua.