Brøytebil skulle bare over brua for å snu – det ble dyrt

Den svenske brøytebilen kom over grensen uten bombrikke, med flere tonn overlast og manglende tillatelse til å kjøre i Norge. Sjåføren fikk ikke kjøre tilbake. Nå ønsker Vegvesenet å unngå lignende hendelser.

Svensk brøytebil stanset på Svinesund

Brøytebilen måtte bli stående på Svinesund og fikk kjøreforbud på grunn av overlast.

Foto: Vegvesenet

Det var onsdag formiddag den svenske brøytebilen passerte Svinesundsbrua for å snu ved Tollstasjonen på norsk side og dra tilbake til eget område.

Men på Vegvesenets trafikkstasjon på norsk side ble brøytebilen vinket inn til kontroll, og inspektørene fant ut at lastebilen med brøyteskjær og bingen med salt veide 4,7 tonn over lovlig grense for kjøretøyet.

Dermed var det ikke annet for kontrollørene å gjøre enn å gi brøytebilen kjøreforbud.

Et dilemma

Fagsjef for utekontrollen på Svinesund trafikkstasjon, Øyvind Grotterød, er klar på at dette ikke var noen heldig situasjon.

– Brøytebilene har en viktig oppgave med å sørge for trafikksikkerhet. Men denne bilen var altfor tungt lastet. Svenskene har de samme reglene for overlast, sier han.

Brøytebilsjåføren hadde heller ikke dispensasjon for å kjøre med bredt skjær i Norge, og manglet bombrikke, som er nødvendig for at kjøretøyet skal betale bomavgift.

Forelegget ble 18.650 kroner for overlasten og 8.000 for manglende bombrikke.

– Reglene gjelder for brøytebiler som for andre. Bilen var altfor tung på akslingene. Hvis skjæret hadde vært nede hadde det vært greit, men dette var for tungt for dekk, bremser, fjæringer og akslinger.

Laster Twitter-innhold

Ikke behov for dispensasjon i Sverige

I den svenske Transportstyrelsen får NRK opplyst at det i Sverige ikke er behov for noen dispensasjon for å kjøre med et bredt skjær for brøytebiler.

– Et slik krav finnes ikke i Sverige. Det er unntak fra regelen for maksimal bredde for kjøretøyer på veivedlikehold nedfelt i loven, skriver pressesjef Mikael Andersson i en e-post.

Det betyr at det er greit for norske brøytebiler å ta turen over Svinesundsbrua til Sverige for så å snu og komme tilbake til eget land og brøyteområde.

I Norge må altså hvert enkelt firma søke dispensasjon fra breddregelen på maksimalt 2,55 meter bredde på kjøretøy. Skjæret på den aktuelle brøytebilen var to meter bredere enn dette.

Stort engasjement

Saken har ført til mange kommentarer i sosiale medier med meldinger om at Vegvesenet er for stivbente, og burde latt brøytebilen få kjøre tilbake.

Fredag har Statens vegvesen lagt ut denne meldingen på Twitter.

Laster Twitter-innhold

– Vegvesenet er nå i dialog med selskapene som kjører brøytebiler i Sverige for å tydeliggjøre informasjonen om reglene i Norge. Om saken fører til en regelendring for brøytebransjen vet vi ikke ennå, sier Øvind Grotterød.

– Han var nok ikke fornøyd

NRK er ikke kjent med sjåførens forklaring, men han har trolig brøytet på svensk side fram mot brua og ikke kunnet snu før han var på norsk side.

De kunne heller ikke bare sende han tilbake over brua. Det er det mange sjåfører av tunge kjøretøy som spør om når de blir stanset på Svinesund, sier Grotterød.

Køer over Svinesundsbrua

Den svenske brøytebilen kom over den nye Svinesundsbrua på onsdag med for høy vekt og uten dispensasjon for å kjøre med bredt skjær. Nå etterlyser Vegvesenet et bedre samarbeid med svenske trafikkmyndigheter.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli/NRK

Fagsjefen på kontrollstasjonen mener brøytebilepisoden viser at det er behov for å samarbeide bedre.

– Brøytebilene her hjemme har dispensasjon for å kjøre med bredt skjær. Det skal også svenske brøytebiler ha når de trenger å krysse grensen. Det er trist at vi må reagere.

Seksjonsleder for utendørskontrollen i Statens vegvesen i region Øst, Erik Wolff, sier det skal være godt kjent i den svenske brøytebilbransjen at man må søke om dispensasjon for kjøring i Norge.

– De fleste har nok dette på plass, og det er enkelt å få fra norske myndigheter. Når det gjelder vekta, så har bilene instrumenter som viser hvor tunge de er. Ofte setter brøytebilene fra seg skjæret når de salter for ikke å være for tunge, sier Wolff.

I dette tilfellet viste det seg altså at bilen i tillegg var altfor tung. Dermed ville det blitt reaksjon uansett.

Svenske brøytebiler passerer jevnlig trafikkstasjonen på Svinesund for å snu, men det er ikke kjent at noen av dem har fått kjøreforbud før.