Brøt forsvarlighetskravet

Moss kommune har ikke ivaretatt oppfølgingen av en pasient ved Orkerød sykehjem. Det skriver Moss Avis. Fylkesmannen i Østfold har vurdert saken etter klager fra den mannlige pasientens ektefelle. Ektefellen påpekte at mannens hygiene ikke var ivaretatt og han hadde flere blåmerker etter fall. Fylkesmannen vurderer at en stor del av helsehjelpen var god, men det forekom flere uønske hendelser. Moss kommune beklager at tjenesten ikke har tilfredsstillt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven.