NRK Meny
Normal

Brant juletrær for asylbarna

Biskop i Borg Bispedømme, Atle Sommerfeldt, med kraftfull appell i Fredrikstad-skogen.

Brant juletrær for asylbarna

TRADISJONSBRENNING BLE MARKERING. Mange steder i Norge har det lørdag vært gjennomført markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge.

Foto: Merete Kildahl / NRK

"Foreningen av 12. januar" er en menneskerettsorganisasjon, som startet etter Amelie-saken.

Foreningen mobiliserte landet over lørdag i markering mot utsendelse av asylbarn.

Mange steder i Norge har det lørdag vært gjennomført markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge.

Etter en mye omdiskutert beslutning i Høyesterett 21. desember står mange av disse barna i fare for å bli sendt til et land de ikke kjenner.

Mange av dem er født i Norge, alle har levd store deler av livet sitt her, og kjenner ikke noe annet land.

- Regjeringen må skjære gjennom for disse barna og gi dem amnesti og opphold på varig grunnlag med humanitær begrunnelse, sa biskop i Borg Atle Sommerfeldt i sin appell.

Les også:

Brenner jula ut
Foto: http://www.ettertid.no/

Brant juletrær

I Østfold har flere foreninger slått seg sammen, for å gjennomføre markering mot mot utsendelse av asylbarna.

"Levende Museum Narnte", som årlig foretar tradisjonell juletrebrenning, gjennomførte dette i år i protest mot utsendelse av asylbarn.

Rundt 100 personer fant veien til Narnteskogen på Nabbetorp i Fredrikstad, der juletrebrenningen fant sted.

Bymiljølista i Fredrikstad, Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad, SV Fredrikstad, FO Fredrikstad, FO Østfold, Østfold Venstre og Nabbetorp historie-& miljøvernlag - Levende Museum Narnte deltok i markeringen.

Les også:

Brant juletrær for asylbarna
Foto: Merete Kildahl / NRK
Biskop Atle Sommerfeldt

BER REGJERINGEN SKJÆRE IGJENNOM. - Regjeringen må skjære gjennom for disse barna og gi dem amnesti og opphold på varig grunnlag med humanitær begrunnelse, sa biskop i Borg Atle Sommerfeldt i sin appell.

Foto: Merete Kildahl / NRK

Krever at vedtak omgjøres

Initiativet til markeringen lørdag er tatt av støttegruppene til Nathan i Bergen og Yalda i Tromsø, i samarbeid med "Foreningen av 12. januar".

Markeringen involverer støttegrupper og engasjerte flere steder i landet, som jobber for å forbedre situasjonen for lengeværende barn.

Håpet er bred oppslutning om markeringen, og at flest mulig organisasjoner seg bak kravene.

Kravene:

Nok er nok - ny behandling for de lengeværende asylbarna!

I Barn på flukt-meldinga har Stortinget sagt at dagens praksis overfor de 544 lengeværende asylbarna er for streng i forhold til lovens intensjon.

De sa også at det skal komme en praksisendring der hensynet til barnas beste skal vektlegges mer enn i dagens praksis.

Dommen i Høyesterett 21. desember viste at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å sikre barnekonvensjonens stilling når det gjelder asylbarna.

Dommerne ga UNE rett til å vekte innvandringsregulerende hensyn framfor prinsippet om barns beste, selv om barna i disse sakene har levd hele sine liv i Norge.

Dermed er ballen kastet over til politikerne. Det er de som har makt til å endre regelverket. Nå må politikerne sørge for handling!

Det kreves av Stortinget:

Strakstiltak og en ny forskrift som klart slår fast at barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn.

At FNs Barnekonvensjon skal ha forrang i saker som omhandler barn i Norge - også utlendingssaker.

At de lengeværende barna får en ny behandling av sakene sine i UDI etter ny forskrift, med vekt på deres tilknytning til Norge, og med advokatbistand.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ingen personskade

    Det er bare meldt om materielle skader i en bilulykke på E18 ved Rødnessjøen, opplyser politiet i Follo.