Brannutrykning i Fredrikstad

Brannvesenet er på vei til melding om brann i en bygning på Øra i Fredrikstad.