Smuglerbiler blir øvingsbiler

Redningsøvelser på gamle utdaterte biler er ikke nok. Nå vil brannsjefen i Halden trene på beslaglagte smuglerbiler.

Beslagte biler på Svinesund

Ole Christian Torgalsbøen vil øve på smuglerbiler.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

På Svinesund står de låst inn bak høye gjerder, biler som er tatt i beslag i grensekontrollen. Brannsjefen i Halden Ole Christian Torgalsbøen forteller at dette er biler han gjerne skulle hatt til brannøvelser;

Ole Christian Torgalsbøen

Brannsjef i Halden, Ole Christian Torgalsbøen.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Her ser vi utover kanskje 100 biler av nyere årsklasser som har det siste av sikkerhetsutstyr. Brannvesenet ønsker å få tilgang til disse bilene for da kan vi øve mer realistisk.

Vil øve på smuglerbiler

Brannvesenet er en av nødetatene som rykker ut ved trafikkulykker. Skadde personer som sitter fastklemt og biler i brann er hva de risikerer å måtte håndtere.

Når brannvesenet har redningstekniske øvelser på biler fra 80 tallet er ikke det særlig hensiktsmessig, forteller brannsjefen i Halden;


– Vi ønsker tilgang til de kjøretøyene som tollvesenet og politiet har beslaglagt på Svinesund. Da kan vi øve på trafikkulykker og frigjøring av personer som sitter fastklemt.

Brannsjefen har tatt opp problemstillingen med politiet. Og nå får han det som han ønsker.

Beslaglagte biler på Svinesund. Brannsjefen
Foto: Østfold / NRK


– En samfunnsnyttig løsning

Flere av smuglerbilene kan nå bli brukt til trening hos brannvesenet. Politiet har nylig lovt brannsjefen tilgang til flere av smuglerbilene som står innelåst på Svinesund.

Dette er smuglerbiler hvor det foreligger en dom på at kjøretøyet skal kondemneres. Sjef for retts- og påtaleenheten i Østfold politidistrikt, Espen Jamissen, mener dette er en samfunnsnyttig løsning;

Bilene skal destrueres uansett. Her får da en viktig redningsetat mulighet til å trene på biler som er forholdsvis nye. Dette ser vi positivt på.

– Men det er viktig å merke seg at brannvesenet får trene på disse bilene, men så blir de hentet av politiet og levert til destruksjon.

Øver i dag på gamle utdaterte biler

Bilene brannvesenet øver på i dag har lite til felles med den bilparken vi ser på norske veier. Brannsjefen i Halden forteller at de øver på biler de får fra bilopphuggere. Det vil si gamle utdaterte biler;

– Status i dag er at vi øver på biler som vi får hos bilopphuggere. Biler som privatpersoner ikke lenger ønsker å ha på grunn av alder og tilstand.

At brannvesenet i Halden om ikke lenge får avholde redningstekniske øvelser på nyere smuglerbiler er noe brannsjefen i Halden ser frem til;

Her er det biler fra 2010 og 2011 som har det siste av sikkerhetsutstyr, og som er det vi møter når vi kommer ut på veien når det er trafikkulykker.

beslaglagte biler, Svinesund

Beslaglagte biler på Svinesund

Foto: Heidi Gomnæs / NRK