NRK Meny
Normal

Nå kan det bli dyrt å slippe søpla på gata

Fredrikstad kommune har sett seg lei på forsøpling i bygatene. Nå går det mot at trafikkbetjentene kan skrive ut gebyr på inntil 5000 kroner dersom de ser noen kaste søppel.

Legger igjen søppel

De som har ansvaret for forsøpling, risikerer å måtte betale for seg.

Foto: Hallvard Mørk Tvete / NRK

Torsdag i neste uke skal formannskapet i Fredrikstad diskutere en endring i politivedtektene for kommunen. Endringen ligger i at kommunen skal begynne å skrive ut gebyr for forsøpling.

Saken skal opp til behandling i bystyret torsdag 23. oktober. Deretter skal saken ut på høring før spørsmålet endelig avgjøres i Politidirektoratet.

– Hensikten med forslaget er ikke å kreve inn mer penger, men å få folk til å endre adferden, sier spesialkonsulent Jarle Leknes-Kilmork i Fredrikstad kommune til Fredriksstad Blad.

Ofte grisete søndag morgen

Jarle Leknes-Kilmork

Avdelingssjef Jarle Leknes-Kilmork i Fredrikstad kommune.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Til NRK Østfold sier Leknes-Kilmork at han tror det er et mer effektivt virkemiddel for å få en ren og ryddig by.

– Men er det så grisete i Fredrikstad da?

– Generelt er vel Fredrikstad en ganske ryddig by. Vi har likevel utfordringer, særlig med forsøplingen etter helgen. Spesielt på søndag morgen er det ikke pent enkelte steder i byen vår, sier Leknes-Kilmork.

Opptil 5000 kroner

Det er ikke noe nytt at det ikke er tillatt å kaste fra seg søppel på gata. Det står allerede i politivedtektene. Det nye i forslaget er at kommunen selv, i tillegg til politiet, kan håndheve vedtektene og komme med reaksjoner i form at gebyrer. Forskriftene gir kommunen anledning til å ilegge gebyrer på mellom 500 og 5000 kroner ved brudd på politivedtektene, avhengig av type overtredelse.

– Det er klart at med en bot opp mot 5000 kroner, da er det alvorlige saker. Da er det mer enn pølsepapir på bakken. Tilgrising i form av spraying, maling og hærverk kommer inn under dette, forklarer Leknes-Kilmork.

– Hva med dem som kaster en sigarettsneip eller en snus?

– Alt dette er forsøpling og faller inn under reglene, for så vidt. Men vi må forsøke å snakke folk til rette. Vi vil nok forsøke å ha en mykere tilnærming.

Trafikkbetjentene

Kommunen kan peke ut personer som gis myndighet til å skrive ut slike gebyrer.

– Det mest naturlige synes å være at avdeling Parkering og Transport gis oppgaven ved at trafikkbetjentene får dette som en tilleggsoppgave. Trafikkbetjentene er daglig ute i bybildet og har utstyr til å skrive ut gebyr. De er også kjent med saksgang og lovgivning knyttet til å ilegge gebyr, skriver Leknes-Kilmork i sitt saksfremlegg for formannskap og bystyre.

Avdelingen for Parkering og Transport har allerede samtykket til å ta på seg oppgaven, ifølge Fredriksstad Blad.

Ankemulighet

Leknes-Kilmork understreker at de som blir ilagt gebyr selvfølgelig skal ha anledning til å klage på dette. Klagene skal behandles av kommunens politiske klageorgan, klageutvalget.

– Hvordan skal dette håndheves? Det kan jo fort bli påstand mot påstand?

– Rettssikkerheten skal ivaretas i klagemuligheten.

Rådmannen bemerker i sin innstilling at kommunens håndhevelse av politivedtektene skal komme i tillegg til politiets håndhevelse. Dersom politiet har behandlet en overtredelse, kan ikke kommunen skrive ut gebyr i samme sak.

Leknes-Kilmork forteller at flere andre kommuner har innført lignende ordninger. Blant dem er Hamar, som melder om god erfaring.

Forsøpling

Fredrikstad kommune har sett seg lei på søppel.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.