5000 kroner i bot for facebook-trusler

– Ah, jeg er klar for å mose trynet ditt en dag, altså, skrev en 19-årig kvinne som melding på Facebook. Halden tingrett har gitt 19-åringen en bot på 5000 kroner.

Bruk av Facebook
Foto: DADO RUVIC / Reuters

I september i fjor skrev den nå 19 år gamle kvinnen meldinger til en annen kvinne på Facebook. Først meldte hun at hun hadde «lyst til å mose trynet» til vedkommende. Noen dager senere sendte hun en ny melding om – noe omskrevet – at ansiktet ikke ville være så vakkert etterpå...

Tilstod alt i retten

Forholdet ble anmeldt og 19-åringen fikk et forelegg for forholdet. Det vedtok hun ikke, og i forrige uke måtte hun møte for tingretten i Halden.

I retten erkjente 19-åringen de faktiske forholdene, og siden retten også fikk utskrift av Facebook-meldingene har retten ikke vært i tvil om hva som har skjedd.

Grovt innhold

– Facebookmeldingenes innhold er grove, og allmennpreventive hensyn tilsier at det bør reageres med en bot av en viss størrelse i denne saken, konstaterer Halden tingrett.

19-åringen er dømt for å ha krenket en annens fred ved skremmende eller plagsom opptreden. Straffen er fastsatt til en bot på 5000 kroner, subsidiært ti dager i fengsel.