– Her har det åpenbart vært dyr som lider

Syke og skadde dyr har gått uten nødvendig oppfølging, mener Mattilsynet. Nå har de gitt bonden fra Østfold forbud mot å eie og ta vare på griser.

Svinehold i Østfold

Mattilsynet mener at Østfold-bonden ikke har gitt grisene sine god nok oppfølging og har nå gitt ham forbud mot å drive med svin.

Foto: Mattilsynet

– Her ser vi skitne dyr på bløtt underlag med mye møkk. Vi ser syke og skadde dyr. Her har det åpenbart vært dyr som lider.

Det sier seksjonssjef Nina Brogeland Laache i Mattilsynet mens hun viser NRK bilder fra gården i Østfold.

Ett bilde viser en gris med halesår liggende i møkk.

Bonden som eier grisene, har drevet med smågris- og slaktegrisproduksjon. Nå har han fått forbud mot å eie, holde, omsette, bruke, slakte, stelle og føre tilsyn med alle typer svin.

Grunnen er det Mattilsynet kaller grove og gjentagende regelbrudd.

Gris med halesår ligger i møkk

Et av bildene fra Mattilsynets tilsyn ved gården i Østfold viser en gris med halesår.

Foto: Mattilsynet

Grove og gjentatte brudd

Flere av punktene i Mattilsynets vedtak peker på at syke og skadde dyr ble utsatt for unødig lidelse ved å bli sendt med dyretransport.

I et brev med varsel om tiltak står det:

«Du forsøkte å sende en slaktegris med ferskt beinbrudd og en slaktegris med alvorlig halesår med slaktetransporten.»

Den ene slaktegrisen hadde ifølge rapporten betennelse i åtte ledd, mens den andre hadde et åpent sår på innsiden av låret, med et hissig rødt vev som hvelvet ut av såret.

Mattilsynet påla bonden å sørge for veterinærtilsyn etter å ha funnet fire slaktegriser med alvorlige halesår og to svært halte griser. Flere ganger har de også funnet purker med alvorlige bogsår.

Anmelder Mattilsynet

NRK har pratet med bonden som ikke lenger får eie svin. Han er svært preget av situasjonen og forteller at han kommer til å klage på forbudet.

– Dette er helt forferdelig, du skal bare vite hvor jævlig vi har hatt det de siste årene.

Jeg er ingen dyremishandler. Jeg prøver å ta vare på dyra på best mulig måte

Svinebonde

Han er overbevist om at Mattilsynet tar feil i mange av sine vurderinger, og forteller at dyrene på gården har vært godt ivaretatt.

Han anmelder også Mattilsynet for måten de har gått frem på.

– Når man har så mange dyr, vil det alltid være noen det er noe galt med, sier han.

Mener Mattilsynet feilvurderer

Bonden mener det er som med mennesker: Noen ganger blir man syk, men det meste går over og gror med enkel oppfølging.

Når det gjelder grisen med benbrudd, mener bonden at den var helt frisk da den ble tatt ut i utlastningsrommet kvelden før.

Det er et eget rom hvor dyr blir plassert kvelden før levering.

– Når dyrene skulle leveres morgenen etter, hadde grisen brukket benet. Hva som har skjedd vet jeg ikke, men når man flytter sammen dyr sånn, kan det fort bli noe slåssing som da har ført til benbrudd. Grisen ble avlivet da vi så det, så da har jeg gjort det jeg kan gjøre, forteller bonden.