Bompengeselskap får kritikk

Vegdirektoratet kritiserer bompengeselskaper fordi de bruker for mye penger til drift og administrasjon.

Bompenger
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Flere bompengeselskaper har et høyt kostnadsnivå og det bør vurderes tiltak for å redusere kostnadene.

Det skriver Vegdirektoratet i et brev til Samferdselsdepartementet.

- Kan skylde seg selv

Styreleder i Østfold bompengeselskap, Arne Øren, mener Vegdirektoratet kan skylde seg selv.

- Premissene for bompengeselskapene, legges av Vegdirektoratet selv. Så dette blir helt feil.

Rundt 9 prosent av pengene som betales inn ved bompengeforbvindelsene i Østfold, går til drift og administrasjon. Det er mye, innrømmer Arne Øren.

- Det er kostbart å drive bompengeselskap. Jeg har jo hevdet at det er andre måter å skaffe penger på. Hvis man tar det over skatteseddelen, er jo det den billigste måten, sier Arne Øren.

Dyr drift

Brevet fra Vegdirektoratet bygger på informasjon fra etatens fem regionkontorer om bomveiselskapenes regnskaper i 2005. I løpet av 2005 ble det krevd inn bompenger ved 47 bompengeprosjekter.

Trafikantene betalte totalt cirka 4,2 milliarder kroner i bompenger på riks- og fylkesveiene i 2005.

Selskapenes driftskostnader var på cirka 460 millioner kroner, det vil si 10,9 prosent av bompengeinntektene, blir det opplyst i brevet til departementet.

Bomstasjon ved gamle Svinesund
Foto: Rainer Prang / NRK

Høy lederlønn

Fjellinjen i Oslo, Svinesundforbindelsen og Østfold Bompengeselskap får kritikk for høye lederlønninger. Honorar til daglig leder på kr 589.514 synes høyt sett i sammenheng med at personen også er daglig leder i Hadelandsvegen, heter det i kommentaren om Østfold Bompengeselskap.

Vegdirektoratet stiller seg også spørrende til hvorfor deler av honoraret til lederen i Østfold Bompengeselskap faktureres som finansielle tjenester.

Finansielle oppgaver for selskapet bør være en naturlig del av daglig leders arbeid, og dermed innbakt i lønnen, heter det.

Kostbare styrer

Fjellinjen, Svinesundforbindelsen og Østfold Bompengeselskap får også kritikk for det Vegdirektoratet oppfatter som høye styrehonorarer.

Et samlet styrehonorar på 155.000 kroner for fire medlemmer er i utgangspunktet noe høyt, heter det i kommentaren om Svinesundforbindelsen.

Vegdirektoratet mener at også et samlet styrehonorar på 128.800 kroner i Østfold Bompengeselskap synes noe høyt. Dette selskapet blir oppfordret til å redusere antall styremedlemmer.

I kommentaren til regnskapet for Hvalertunnelen stiller Vegdirektoratet et kritisk spørsmål om hvorfor dette selskapet har økt bankinnskuddet til 21 millioner kroner i stedet for å betale ned på gjelden.

Vegdirektør Olav Søfteland sier til NTB at driften av bomveiselskapene er blitt mye bedre. Han sammenligner med det som ble avdekket ved en stor revisjon for noen år siden.

Da kom det fram at styrene i enkelte selskaper brukte innkrevde bompenger blant annet til dyre konferanser og utenlandsreiser med partnere.

(NTB/NRK)

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Hund tatt av ulv i Aremark

    En hund ble i morges tatt av ulv i Aremark i forbindelse med den pågående elgjakta. Det skriver Halden Arbeiderblad. Hunden fikk los, men ved Holmgill kapell fant jeg hunden min drept med opprevet buk forteller hundeeieren til avisa.

  • Innbrudd på Savoy bar

    Tyver har brutt seg inn på Savoy bar i Fredrikstad og stjålet to nye 55" TV-er. Politiet er på stedet og foretar en åstedsundersøkelse.