Blodbanken kan spre smitte

Blodbanken ved Sykehuset Østfold Fredrikstad har for dårlige rutiner for å hindre smitteoverføring.

Blodgiver
Foto: Jon Eeg / Scanpix

Det mener Statens Helsetilsyn. Et tilsyn med blodbanken avdekket mangler i samarbeidet med andre avdelinger ved sykehuset. Blant annet er avtalen med mikrobiologisk avdeling mangelfull, ifølge rapporten.

Smitteoverføring

Derfor har blodbanken ikke kontroll med om det benyttes smittetester av rett kvalitet noe som kan redusere evnen til å hindre smitteoverføring fra blodgiver til blodmottaker, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

- Ikke noen feil

- Når vi gir vårt blod er vi trygge på at det ikke skjer overføring av hepatit, syfilis eller hiv, sier Leiv Wille avdelingsoverlege ved sentrallaboratoriet ved Sykehuset Østfold.

- Dette testes jo i mikrobiologisk avdeling og foreløpig har det ikke forekommet noen feil i så måte, fortsetter han.

For dårlig samarbeid

Statens helsetilsyn skriver i sin rapport at samarbeidet mellom blodbanken ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad og andre avdelinger ikke er godt nok.

Dette gjelder også tilbakemelding fra avdelingene hvor blodet brukes.

Wille mener at det som påpekes etter tilsynet er innvendinger på det formelle plan og ikke på det faglige.

- Vi føler at vi har et veldig godt fungerende system, sier han.