Blir ikke rett linje

Samferdselsdepartementet sier nei til å utrede flere jernbanetraseer gjennom Østfold enn alternativet gjennom alle byene.

Områder ved Halden jernbanestasjon

Jernbanelinjen skal gå gjennom byene er beskjeden fra Samferdselsdepartementet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det betyr at forslaget om rett linje over Rolvsøy i Fredrikstad eller rett linje fra Råde til Sarpsborg hvor Fredrikstad er et sidespor ikke blir utredet. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Gruppeleder for KrF i Sarpsborg, Ståle Solberg, sier det er problematisk med en trasé som skal gå innom alle byene i Østfold.

– Det kan bli aktuelt med 50 godstog i døgnet. Hvis det da skal være hvite timer mellom klokken tolv til fem, og fire intercity-tog, og fire lokaltog til Moss, er det ikke plass til godstog mens de går. Så jeg mener at regnestykket ikke går opp.

Det har også vært snakk om at jernbaneverket vurderer å ruste opp Østre linje for godstrafikk.

– Da vil det være hundre godstog, for de kan ikke være mer enn halvparten så lange. Jeg er usikker på om Askim, Mysen og Spydeberg vet at det planlegges at store volum med godstog skal flyttes fra E6 til Østre Linje, undrer han.

Tar beskjeden til etterretning

Gruppenestleder i Sarpsborg Høyre, Harald Gerhard Rønneberg, sier at de tar beskjeden fra Samferdselsdepartementet til etterretning.

– Da må vi forholde oss til det. Vi vil gjøre det beste ut av situasjonen og prøve å få til den beste løsningen for Sarpsborg, sier han.

Rønneberg er opptatt av at en jernbanelinje ikke skal ødelegge viktige kulturminner.

– Vi må passe på at jernbanelinjen ikke ødelegger i byen. For eksempel kulturminner ved fossen. Samtidig må vi sørge for en praktisk og minst mulig ødeleggende jernbanegang rundt Sarpsborg.

Hvor stasjonen skal ligge kan bli en diskusjon.

– Høyre har alltid gått inn for en sentrumsnær stasjon, og det betyr ikke at stasjonen nødvendigvis skal ligge der den gjør i dag. Men vi skal på en konstruktiv måte se på mulige løsninger på hvor stasjonen blir liggende i sentrum, sier han.

Les også:

Glad for et tydelig svar

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Svein Larsen

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Svein Larsen, er glad for en tydelig beskjed fra departementet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Sarpsborg, Svein Larsen, er glad for at Samferdselsdepartementet nå kommer med klar beskjed.

– Jeg er glad for at det har kommet et tydelig og klart svar. Det er jo ikke en lang tekst, men den er veldig tydelig på at Samferdselsdepartementet bare har én plan, og det er å lage en jernbane med dobbeltspor gjennom alle byene i Østfold, sier han.

Larsen er saksordfører for samtidig bygging av vei og jernbane. 2. mars er det nytt bystyremøte i Sarpsborg. Gruppelederen sier han er glad for at denne beskjeden kom nå.

– Da må de ulike partiene ta en gjennomgang av hvor de står nå i forhold til at de har fått et så tydelig svar, sier han.