Blir ikke lavere fart på Hvalerveiene

Samferdselsdepartementet sier nei til forslaget om å sette ned fartsgrensa på Hvaler-veiene for å kunne bygge gang- og sykkelsti nærmere biltrafikken enn det som er vanlig.

Eivind Norman Borge (Frp)

Eivind Normann Borge, ordfører i Hvaler, skjønner ikke hvorfor man ikke kan sette ned farten langs hovedveien inn til kommunesenteret.

Foto: Anne Ognedal/NRK

Østfold fylkeskommune og Hvaler-ordføreren tok til orde for å sette ned fartsgrensen fra 80 til 60. Tanken var at de dermed kunne bygge en sykkelsti nærmere veien og spare penger.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke skulle kunne ha 60 kilometer i timen, siden fylkesvei 108 ender opp i en rundkjøring på Skjærhalden, sier Hvaler-ordfører Eivind Normann Borge.

Sikkerhet og spare penger

Ideen var at med lavere fart vil det være lettere å få lov til å bygge en enklere gang- og sykkelsti nær veien – og dermed spare penger.

Men i et brev sier Samferdselsdepartementet at det ikke er aktuell politikk.

Olav Moe

Leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det hadde jo vært mer fleksibelt med tanke på hvor nærme du kan legge gang- og sykkelvei mot bilveien, for å fremdeles ha en relativt sikker gang- og sykkelvei, det sier leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe.

Men Samferdselsdepartementet sier at det er opp til fylkeskommune selv om de vil bygge nærmere bilveien enn det som er normalt for gang og sykkelstier i dag.

Olav Moe sier det er mulig å finne trafikksikre løsninger.

– Det betyr at man kan bruke autovern for å skille gangveien fra bilveien. Andre steder vil kanskje gang- og sykkelveien gå vesentlig lenger unna bilveien enn det som er vanlig i dag, sier Moe.

Blir uansett bedre

Hvaler-ordfører Eivind Norman Borge er fornøyd fordi det betyr av det uansett blir bedre enn slik det er i dag.

– I stedet for å sykle på en vei med 80 kilometer i timen, kan man sykle på en gang- og sykkelsti på utsiden. Og det er selvsagt mye, mye tryggere.