Dement ble ikke dusjet på seks måneder

Hjemmesykepleien i Sarpsborg får knusende kritikk fra Fylkesmannen.

Eldre kvinne på sykehjem

Hjemmesykepleien i Sarpsborg kommune får knusende kritikk fra Fylkesmannen.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nå kreves det at Sarpsborg kommune gjør grep for å hindre at dette ikke skjer igjen. Svikten har skjedd på tre områder:

  • Pasienten har ikke fått forsvarlig oppfølging fra hjemmesykepleien.
  • Pasienten har ikke fått forsvarlig legemiddelbehandling fra hjemmesykepleien.
  • Pasientens journal har ikke blitt oppdatert godt nok.
Svein Rønsen

Assisterende fylkeslege i Østfold, Svein Rønsen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Dette har blant annet ført til at den pleietrengende pasienten ikke ble dusjet på 6 måneder og havnet i en svært uhygienisk tilstand.

– Uforsvarlig

I tillegg skal pasienten ha blitt medisinsk feilbehandlet i flere måneder av hjemmesykepleien. Svikten skal ha skjedd i 2012.

– Behandlingen som ble gitt var uforsvarlig. Det ble gjort altfor dårlige vurderinger av pasienten fra hjemmesykepleien, konstaterer assisterende fylkeslege Svein Rønsen.

– Hvordan kan en så omfattende svikt skje?

– Ledelsen i kommunen er nok ikke påpasselige nok med å skaffe tilbakemeldinger over hvordan tjenesten ble utført, svarer han.

Helsesjefen i Sarpsborg legger seg flat.

– Dette er alvorlig og totalt uakseptabelt. Vi skal ha en gjennomgang av saken der vi også skal vurdere vår egen innsats i ledelsen, sier Øivind Werner Johansen.

Følges med argusøyne

Saken er så alvorlig at fylkesmannen krever tiltak fra kommunen for å sørge for at svikten ikke skjer igjen. De vil også følge kommunen med argusøyne for å sørge for at tiltakene fungerer.

– Vi har ikke satt oss ned og vurdert tiltak ennå for vi har nettopp fått beskjeden, men vi skal gå gjennom rutinene våre på alle punkter, sier Johansen som lover å rette opp feil i systemet.

– Kan dette få konsekvenser for ansatte?

– Det må vi komme tilbake til, avslutter han.

Kommunen må ha en tiltaksplan klar innen 31. oktober.

Øivind Werner Johansen, helsesjef i Sarpsborg

Helsesjef i Sarpsborg kommune, Øivind Werner Johansen, legger seg flat.

Foto: Håvard Wien / NRK