NRK Meny
Normal

Blåseensemblet vil flytte fra Halden

Den Norske Blåseensemble får ikke de tilskuddene de trenger fra Halden. Styret har vedtatt å be fylkeskommunen om hjelp til å finne en ny vertskommune.

Det Norske Blåseensemble

Det Norske Blåseenemble leter etter en ny vertskommune etter 280 år i Halden.

Foto: Det Norske Blåseensemble

Orkesteret, som fram til 2003 var knyttet til Forsvaret, har en historie i Halden som skriver seg tilbake til 1734. Da det ble etablert for 280 år siden var det knyttet til Søndenfjeldske Geworbne Regiment og fikk etter hvert navnet 1ste Brigade Musikkorps. Senere fikk orkesteret navnet 1ste Divisjons Musikkorps, på folkemunne «Divisjonsmusikken».

Spleiser på driften

Halden kommune, Østfold fylkeskommune og Staten spleiser nå på driften av det tradisjonsrike orkesteret. Staten ved Kulturdepartementet dekker 70 prosent, mens kommunen og fylkeskommunen deler på resten.

Halden bystyre har vedtatt å fryse sitt tilskudd til Det Norske Blåseensemble på 2013-nivå. Kommunens vedtak innebærer også reduserte tilskudd fra fylkeskommunen og departementet.

Halden kommune kompenserer ikke for lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014, noe som utgjør 160.000 kroner.

En langsom nedleggelse

Irene Johansen, Stortingsrepresentant (Ap)

Irene Johansen er styreleder for Den Norske Blåseensemble.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Det har som konsekvens at også Østfold fylkeskommune og kulturdepartementet nå kutter sine tilskudd prosentvis tilsvarende. Kuttet i tilskuddet utgjør derfor totalt 1.122.000 kroner i 2014, og vil øke ytterligere med over en million pr. år fremover. Det vil bety en langsom nedleggelsen av DNBE mot utgangen av 2018, som avtalen gjelder til, sier styreleder Irene Johansen.

Styret har hatt møter med Halden kommune, uten at det har ført til noen løsning. Resultatet har derfor blitt et styrevedtak om å be fylkeskommunen om hjelp til å finne en ny vertskommune. Det er nemlig fylkeskommunen som har det regionale ansvaret for driften av orkesteret.

Lokaler og økonomi

Spørsmålet om vertskommune handler både om økonomisk tilskudd og lokaler å spille i. Ensemblet har lokaler i kultursalen i Halden, der orkesteret både øver og holder konserter.

– Det som nå skjer er veldig trist. DNBE har en historie i Halden som går tilbake til 1734, det er her i Halden Det Norske Blåseensemble hører hjemme. Styret og direktør har derfor arbeidet opp mot tilskuddspartene og Halden kommune over lang tid for å sikre at Halden følger opp tilskuddsavtalen og at DNBEs historie i Halden kan fortsette. Det har ikke vært mulig å finne en løsning. Styret ser ingen annen vei videre for å sikre driften av Østfolds eneste profesjonelle orkester enn å utfordre fylkeskommunen, sier Johansen.

Må diskuteres

Ordfører Jon Ivar Nygård i Fredrikstad er forberedt på en henvendelse fra fylkeskommunen, og er klar til å vurdere spørsmålet.

– Det er et økonomisk løft. Det er noe vi må diskutere grundig. Vi har jo ikke udisponerte kulturmidler av et slikt format å legge i dette uten videre, sier Nygård.

Nygård ser uansett for seg at dette vil være en langsiktig prosess, at kommunen i tilfelle kan overta på sikt. Han ser heller ikke bort fra at det kan være aktuelt med et samarbeid med eksempelvis Sarpsborg.

Planene om en fylkesscene på Kråkerøy er foreløpig lagt på is. Et slikt lokale ville kunne spille en sentral rolle. En ting er jo det økonomiske, en annen ting er egede lokaler.

Ordfører Sindre Martinsen Evje i Sarpsborg mener Blåseensemblet tradisjonelt hører hjemme i Halden, og synes det beste ville være om orkesteret kunne fortsette der.

– Nå har ikke vi fått noen forespørsel om å bli vertskommune ennå. Om og når eventuelt en slik henvendelse kommer, vil vi selvfølgelig vurdre spørsmålet, sier Martinsen Evje. Han ser heller ikke bort fra at et samarbeid med andre kommuner kan bli et resultat.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Oslofjordtunnelen åpen igjen

    Tunnelen er åpnet for fri ferdsel etter en trafikkulykke onsdag morgen. To biler var involvert i en møteulykke, og fire personer er sendt til sykehus.

  • En til sykehus etter møteulykke

    En person er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en front mot front kollisjon i Oslofjordtunnelen. Tunnelen vil være stengt en god stund fremover, melder Øst politidistrikt.