NRK Meny

Bioingeniører vant lønnstvist

12 bioingeniører, ansatt ved Sykehuset Østfold, har fått medhold i Borgarting lagmannsrett i kravet om at de har rett på et kompetansetilllegg for tidligere gjennomført videreutdanning. Sykehuset ble frifunnet for kravet i Fredrikstad tingrett i fjor, men lagmannsretten kom fram til at de 12 har rett på henholdsvis 10.000 og 20.000 kroner i årlig tillegg. Sykehuset er dømt til å dekke bioingeniørenes saksomkostninger med 275.000 kroner.

Sykehuset Østfold, Kalnes
Foto: Heidi Gomnæs / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.