Biodrivstoffet blir dyrere

Om et par år kan dagens bensin være borte fra markedet og erstattet med en blanding av bensin og bioetanol. Men den kan komme til å bli dyr.

Pumpe E85
Foto: Rune Fredriksen / NRK

Stortinget har vedtatt at innen 2009 skal fem prosent av solgt drivstoff i Norge være biodrivstoff.

Blander etanol med bensin

Blir det som Norsk Petroleumsinstitutt (NP) vil, skjer det meste av det gjennom at etanol blandes inn i den bensinen vi kjenner i dag. Det kan størsteparten av dagens bilpark bruke, og dermed er det et godt potensiale for omfattende miljøgevinster.

Men med mindre regjeringen kutter kostnadene til oljeselskapene som må gjennomføre ordningen, vil resultatet bli dyrere bensin for bilistene.

Må få kuttet kostnadene

Kjartan Berland

- Bensinprisen kan stige med opp mot 25 øre literen hvis ikke myndighetene kompenserer for oljeselskapenes ekstra kostnader, mener fagjsef Kjartan Berland i bransjeforeningen Norsk Petroleumsinstitutt.

Foto: Norsk Petroleumsinstitutt / NRK

- Vi har oppfordret myndighetene til å gi en avgiftsreduksjon for å kompensere for den merkostnaden bransjen får ved å introdusere lavinnblanding av bioetanol i bensin, sier fagsjef Kjartan Berland i Norsk Petroleumsinstitutt.

- Får vi ikke en slik avgiftsreduksjon, vil vi kunne få et dyrere ferdigblandet produkt enn det vi kjenner fra vanlig bensin, sier han.

- Hvor mye dyrere?

- Alt fra 12 til 25 øre literen, sier Berland.

Finans: - Vent på statsbudsjettet

Produktet vil hete E5, som står for fem prosent etanol. Trolig blir den dyrere enn ren bensin, hvis ikke det er velvilje i regjeringskvartalet til å endre avgiftene.

Det får vi ikke vite mye om før det nærmer seg statsbudsjettid, får NRK Østfold opplyst i Finansdepartementet. 

Nisjeprodukter

Vi har fått vår første merkevare blant biodrivstoff - Statoils E85 bioetanol. Det bygges ut på Statoils omfattende nett av bensinstasjoner i Norge og Sverige - i langt større grad i nabolandet, siden svenskene har et titals års ledelse på Norge i satsingen på biodrivstoff.

Ifølge Norsk Petroleumsinstitutt må E85 regnes som et nisjeprodukt en god stund enda.

- Det er ca. 600 såkalte flexifuel-biler i Norge i dag, sier Berland.

- Med tanke på at rundt 100.000 biler hvart år skiftes ut i bilparken vår, så er jo dette ikke mye. Den beste effekten får vi ved å satse på lavinnblanding av bioetanol i bensinen, sier han.

- Dette kan alle bensinbiler i dag kjøre på, sier Berland.