NRK Meny
Normal

Nå kjører vi mindre bil

Trafikkregistreringer kan tyde på at veksten i trafikken i Nedre Glomma-regionen er i ferd med å flate ut.

Biltrafikk

FÆRRE BILER: Trafikkøkningen i Nedre Glomma er mindre enn tidligere.

Foto: Tor Rene Stryger / NRK

De seneste årene har trafikkveksten i Nedre Glomma-regionen ligget mellom to og fire prosent. For 2014 viser målinger at veksten var på 1,1 prosent.

Samtidig har Glommaringen hatt en vekst på 13 prosent, byfergene i Fredrikstad en samlet vekst på 16 prosent, og antallet syklister har i 2014 økt fra fem til ti prosent i nedre Glomma.

– Viser at vi er på rett vei

Dette går fram av årsrapporten fra belønningsordningen for 2014.

I august 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune avtale med Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2014-2017.

Hovedmålet er at personbiltrafikken skal ha nullvekst ved utløpet av 2016.

– Dette viser at vi er på rett vei, bokstavelig talt. Det er litt tidlig å si at dette holder seg, siden vi kun har målingene fra 2014 å sette det opp mot, men det er uansett en gledelig utvikling. Premisset for pengene fra statens belønningsordning er nullvekst innen utløpet av 2017, derfor er denne halveringen i veksten gledelig. Vi tror det er realistisk å nå målet om nullvekst, sier de tre partnerne i Samarbeidsavtalen Nedre Glomma, ordførerne Jon-Ivar Nygård (Fredrikstad), Sindre Martinsen-Evje (Sarpsborg) og fylkesordfører Ole Haabeth.

Flere satsinger

Flere tiltak er på trappene for å redusere trafikkveksten

– Det økte tilbudet på Glommaringen fortsetter de neste årene. I tillegg bygges sykkelvegnettet ut og kommunene legger opp til en mer restriktiv parkeringspolitikk.
Det er også lagt opp til flere satsinger utenom belønningsordning og bypakke, for eksempel kollektivfelt på riksvei 111 på Årum, nye bussruter til nytt sykehus på Kalnes og forenkling/reduksjon i busstakstene. I 2017 etableres sannsynligvis også bomringen i Fredrikstad. I sum forventer vi at dette vil føre til ytterligere nedgang i biltrafikken, sier de tre.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: