NRK Meny
Normal

Ber om ny vei, får bedre buss

Sarpsborg kommune utreder ny fylkesvei gjennom Greåkerdalen. Leder Olav Moe i fylkets Samferdselskomité vil heller ha buss og sykkelsti.

Veien gjennom Greåkerdalen i Sarpsborg

Mange velger veien gjennom Greåkerdalen når de skal til og fra Grålum og Kalnes ved E6.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– I samsvar med målsettingen i areal- og transportpolitikken skal vi ta trafikkveksten med kollektivtrafikk og gang og sykkel, sier samferdselskomiteens leder Olav Moe (KrF).

Daglig går det en jevn strøm av biler langs fylkesvei 114 i Greåkerdalen. For mange er det korteste vei mellom fylkesvei 109 ved Greåker og over til Grålum og Kalnes ved E6.

Stadig mer trafikk

Boligene ligger tett langs veien, fartsgrensen er 40 km/t og det er satt opp fartshumper. Christer Weberg har bodd i området i tre år. Han opplever at trafikken øker og respekten for skilting er dårlig.

– Det har vært en merkbar økende belastning på denne veien, og jeg tror ikke det blir mindre.

Sarpsborg kommunes planer om storstilt boligbygging i området Greåker-Grålum vil føre til at kapasiteten på veien i området blir sprengt. Derfor har kommunen utredet to alternativer til ny fylkesvei i Greåkerdalen.

Moe forklarer at det først og fremst gjelder fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg og tror at noe av trafikken kan kanaliseres dit.

– I dag har vi ingen planer om å bruke penger på den veien ut over det som ligger i bypakka, sier Moe.

Håper på økt interesse for kollektivtrafikk

Han håper også at flere vil bruke sykkel eller ta bussen når tilbudet blir bedre.

– Nå ser vi på om det er mulig å lage en forenklet gang og sykkelvei gjennom Greåkerdalen slik at det blir både sikrere og raskere å sykle i denne aksen vi snakker om.

Kollektivtilbudet mellom Fredrikstad og det nye sykehuset på Kalnes blir bedre fra og med mai og trappes ytterligere opp i oktober, rett før det nye sykehuset tas i bruk for fullt.

– Vi vet ikke, men vi håper at de nye bussrutene vil avlasta noe av biltrafikken, sier Moe.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Krever svar om Ankomstsenteret

    Arbeidstilsynet varsler at de vil stanse den midlertidige driften av Ankomstsenteret for asylsøkere i Råde dersom de ikke får opplysningene de etterspør fra Utlendingsdirektoratet. Det skriver Fredriksstad Blad. Dette gjelder opplysninger om arbeidsforhold og sikkerhet.

  • Kort tid på sykehjem

    Sykehjemsbeboere i Fredrikstad bor i snitt 1 år og 7 måneder på sykehjemmet. Det er langt under landsgjennomsnittet på drøyt to år. Ifølge Helsedirektoratet er det store forskjeller i oppholdstid for sykehjemspasienter, og kort botid kan bety at tilbudet ikke er tilpasset behovet.