NRK Meny
Normal

Ber om ny vei, får bedre buss

Sarpsborg kommune utreder ny fylkesvei gjennom Greåkerdalen. Leder Olav Moe i fylkets Samferdselskomité vil heller ha buss og sykkelsti.

Veien gjennom Greåkerdalen i Sarpsborg

Mange velger veien gjennom Greåkerdalen når de skal til og fra Grålum og Kalnes ved E6.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– I samsvar med målsettingen i areal- og transportpolitikken skal vi ta trafikkveksten med kollektivtrafikk og gang og sykkel, sier samferdselskomiteens leder Olav Moe (KrF).

Daglig går det en jevn strøm av biler langs fylkesvei 114 i Greåkerdalen. For mange er det korteste vei mellom fylkesvei 109 ved Greåker og over til Grålum og Kalnes ved E6.

Stadig mer trafikk

Boligene ligger tett langs veien, fartsgrensen er 40 km/t og det er satt opp fartshumper. Christer Weberg har bodd i området i tre år. Han opplever at trafikken øker og respekten for skilting er dårlig.

– Det har vært en merkbar økende belastning på denne veien, og jeg tror ikke det blir mindre.

Sarpsborg kommunes planer om storstilt boligbygging i området Greåker-Grålum vil føre til at kapasiteten på veien i området blir sprengt. Derfor har kommunen utredet to alternativer til ny fylkesvei i Greåkerdalen.

Moe forklarer at det først og fremst gjelder fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg og tror at noe av trafikken kan kanaliseres dit.

– I dag har vi ingen planer om å bruke penger på den veien ut over det som ligger i bypakka, sier Moe.

Håper på økt interesse for kollektivtrafikk

Han håper også at flere vil bruke sykkel eller ta bussen når tilbudet blir bedre.

– Nå ser vi på om det er mulig å lage en forenklet gang og sykkelvei gjennom Greåkerdalen slik at det blir både sikrere og raskere å sykle i denne aksen vi snakker om.

Kollektivtilbudet mellom Fredrikstad og det nye sykehuset på Kalnes blir bedre fra og med mai og trappes ytterligere opp i oktober, rett før det nye sykehuset tas i bruk for fullt.

– Vi vet ikke, men vi håper at de nye bussrutene vil avlasta noe av biltrafikken, sier Moe.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uenige i forslag om vannskuter

    Politiet er sterkt kritisk til reglene for bruk av vannskuter som Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner ønsker å innføre, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Den foreslåtte fartsbegrensningen på fem knop inntil 150 meter fra land vil medføre store begrensninger også for politiet og være vanskelig å håndheve.

  • Helfo består i Fredrikstad

    Regjeringen har bestemt at Helfo fortsatt skal ha kontor i Fredrikstad, sier Tage Pettersen stortingsrepresentant fra Høyre. Etaten skal omorganiseres og antall kontor reduseres fra 22 til 6. Men kontoret i Fredrikstad består.