NRK Meny
Normal

Ber kommunene finne hjem til flyktninger

Røde Kors Ungdom oppfordrer kommunene til å ta et større ansvar for å bosette flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Ungdomsorganisasjonen har aktiviteter på mottakene, og ser at tilværelsen der over tid ikke er god, spesielt ikke for de yngre.

Jølster Mottakssenter

Røde Kors Ungdom ber kommunene ta et ansvar for å bosette flyktninger. Illustrasjonsfoto.

Foto: Torje Bjellaas

Røde Kors Ungdom mener norske kommuner må vise større hjerterom for flyktninger med oppholdstillatelse. Kommunene i Østfold er blant de dårligste i landet på bosetting av flyktninger, og i år har de fleste kommunene vedtatt å ta imot færre enn de har blitt bedt om.

– Ikke en belastning

Espen Breivik

Leder i Røde Kors Ungdom Espen Breivik oppfordrer kommunene til å åpne dørene for flyktninger.

Foto: Røde Kors Ungdom

Leder Espen Breivik i Røde Kors Ungdom mener kommunene må slutte å se på flyktningene en belastning.

– Mange ser på det som en økonomisk belastning, men det her kan jo også være mennesker som kan være gode ressurser i lokalsamfunnet. Jeg tror det er viktig at kommunene har en forståelse for det kollektive ansvaret vi har for å ta imot flyktninger. Jeg tror kanskje at det handler både om kunnskap og holdninger, sier Breivik.

5000 venter på et hjem

På norske asylmottak sitter rundt 5000 flyktninger med lovlig opphold. De venter på et hjem. Røde Kors Ungdom sender en nyttårsoppfordring til kommunene om å bosette minimum det antallet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt dem om.

– Våre frivillige har aktiviteter for barn og ungdom rundt om på asylmottakene over hele landet. Det vi ser er at tilværelsen på mottak over lengre tid ikke er god, verken for voksne eller for unge. Det gjelder kanskje spesielt de yngre. Mange forteller oss at hverdagen på asylmottaket er preget av usikkerhet, maktesløshet og savn. Vi er opptatt av at de skal slippe å bo på mottak unødig lenge, sier Breivik.

Beredt på å ta større ansvar

Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad

Ordfører Ellen Solbrække i Rakkestad er forberedt på å ta et større ansvar.

Foto: Bjørn Ruud

Østfoldkommunene har i år sagt ja til å ta imot 265 av de 435 flyktningene de har blitt bedt om.

I Rakkestad er det vedtatt å bosette seks av 15 både i 2014 og 2015, men ordfører Ellen Solbrække sier de nå er beredt på å ta et større ansvar:

– Det krever jo planlegging med boliger og et mottaksapparat. Men vi er veldig klar over at vi må øke antallet, for når Sverige skal motta 100.000, så får vi i Norge også ta imot vår andel, sier Solbrække.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Over 12 000 dårlige betalere

    7,3 prosent av folk i Østfold har en eller flere inkassovarsler eller andre betalingsanmerkninger. Det viser tall fra betalingsselskapet Lindorff, offentliggjort av Dagsavisen. Bare Finnmark har en høyere andel enn Østfold. I de fire største kommunene har til sammen 12 407 personer en total gjeld med anmerkninger på nesten 1,6 milliarder kroner.

  • Stor sprik i avfallsgebyr

    Rømskog kommune hadde det dyreste årsgebyret for avfallstjenester av alle kommunene i Østfold i 2017/2018, viser KOSTRA-tallene. Totalt var årsavgiften på 3 204 kroner. Sarpsborg kommune hadde de laveste gebyrene, på 1 552 kroner.

    Tipping av avfall
    Foto: Østfold Energi