Bekymret over høy fart ved anleggsområder

Utrykningspolitiet er bekymret over at folk ikke respekter nedsatte fartsgrenser når det foregår arbeid på veiene. Veiarbeidere føler seg utrygge på grunn av den høye farten.

Kontroll ved Eidettunnelen

Politibetjent Frode Dueholen kontrollerer farten til bilistene forbi et anleggsområde på E6 i Sarpsborg. På under en måned ble 11 førere fratatt førerkortet på denne strekningen.

Foto: NRK

– Vi får ofte henvendelser av UP-disktriktene som plages av for høy fart. Dette er en stor risiko og handler om sikkerheten til de som jobber langs veien, forteller UP-sjef Runar Karlsen.

Han er bekymret for at bilførere ikke respekterer nedsatte fartsgrenser i områder der det foregår veiarbeid, særlig på høyfartsveier som E6 og E18.

– Årsaken kan man jo spekulere i. Men jeg tror det er mange som ikke gidder å sette ned farten, sier Karlsen.

Kjørte i 122 km/t - dømt til fengsel

Ved Eidettunellen på E6 gjennom Østfold har UP holdt flere kontroller den siste tiden, etter at Statens vegvesen satte ned fartsgrensen i området fra 100 til 70 kilometer i timen.

Kontroll ved Eidettunnelen

Politiet er bekymret over de mange bilistene som bryter fartsgrensen forbi anleggsområder.

Foto: NRK

Grunnen er at det foregår arbeider med et nytt renseanlegg for vaskevannet som benyttes i tunnelen. Men til tross for store lysende skilt om nedsatt fartsgrense velger mange sjåfører å opprettholde farten.

På under en måned tok politiet beslag i 11 førerkort og delte ut 27 bøter for fartsoverskridelse.

En av dem som ble stanset, en mann i slutten av 50-årene, ble tirsdag dømt til fengsel i 18 dager. I retten erkjente han at han hadde vært ukonsentrert da han kjørte forbi veiarbeiderne i 122 kilometer i timen.

Ettersom han er bosatt i Sverige, mister han også førerretten i Norge i ett år.

Kontroll ved Eidettunnelen

En bilist får beskjed om at han blir fratatt førerkortet, etter at han kjørte i 110 kilometer i timen i 70-sonen forbi Eidettunnelen i Sarpsborg.

Foto: NRK

– Hjelmen min fløy av

Anleggsarbeider Morten Sandmæl forteller at han daglig opplever høy fart i området, selv om det er skiltet 70-sone.

Han kan også fortelle om en skremmende opplevelse han hadde mens han arbeidet langs veien.

Morten Sandmæl

Anleggsarbeider Morten Sandmæl fikk hjelmen blåst av hodet av en lastebil som kjørte forbi i høy hastighet.

Foto: NRK

– Jeg sto nesten inntil veien og opplevde at hjelmen min fløy rett av da en lastebil kjørte forbi. Det er ikke noe hyggelig for oss som jobber her, sier Sandmæl.

Byggeleder Gisle Ørbæl Andersen er bekymret for sikkerheten til de ansatte.

– Folk glemmer å ha respekt for de jobber langs veien. Kjørende bør bli flinkere til å tenke på de som jobber der, for det kan oppstå farlige situasjoner.

Kunne tatt 10 førerkort til på én dag

Politibetjent i Sarpsborg-politiet, Frode Dueholen har hovedansvaret for fartskontrollene ved tunnelen.

Kontroll ved Eidettunnelen

Politibetjent Frode Dueholen forteller at mange bilister holder alt for høy fart forbi anleggsområdet ved Eidettunnelen.

Foto: NRK

Da NRK var med politiet ut på kontroll fortalte han at de ønsket å stanse langt flere enn de faktisk gjorde.

– Resultatet i dag ble to førerkortbeslag og ett forelegg på 10.200 kroner. Det er bare det vi rakk. Det er i hvert fall 10 bilister til som kunne ha mistet førerkortet, men vi hadde ikke kapasitet til å stanse dem. Farten er så høy at vi blir nødt til å fortsette kontrollene her, sier han.