Bekymret for økt tungtrafikk

Aldri før har så mye gods blitt fraktet inn og ut av Norge på veiene. – Stikk i strid med regjeringens mål, sier Høyres Ingjerd Schou.

Aldri før har så mye gods blitt fraktet inn og ut av Norge som nå. – Stikk i strid med regjeringens mål, sier Høyres Ingjerd Schou.

Økt tungtrafikk

Det ruller hundrevis av trailere over grensa med tonnevis av gods hver dag. Stadig flere sjåfører kommer innom tollekspedisjonen på Svinesund.

– Vi merker det i forhold til at alle biler som har noe å deklarere må innom her med papirer. Denne trafikken har økt de senere årene, sier kontorsjef for Tollregion Øst, Wenche Fredriksen på Svinesund.

– Strider mot regjeringens mål

I løpet av de tre siste månedene har over tre millioner tonn gods krysset grensa. Det er en økning på ni prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Stortingsrepresentant for Høyre, Ingjerd Schou, sier økningen strider mot regjeringens mål.

Ingjerd Schou

Ingjerd Schou (H) mener økningen i tungtransport er stikk i strid med regjeringens mål.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Hvis vi hadde tatt ut 30 prosent av tungtransporten og fått dette fra veiene og over på jernbane, ville det representert cirka 60 000 færre vogntog på veiene i Norge per år, mener Schou.

Økning i godstrafikk

I løpet av de siste 11 årene har godstrafikken inn og ut av landet økt betraktelig.

I 2000 ble det fraktet 8,4 millioner tonn gods. I 2005 var tallet økt til 10,3 millioner tonn, mens det i fjor ble fraktet 12,3 tonn gods inn og ut av Norge.

Også i år ligger det an til en betydelig økning. Det kan virke som om lite går på skinner når det gjelder godstransport.

(Teksten fortsetter under bildet)

CargoNet

CargoNet legger ned sin godsrute på bane mellom Oslo og Malmö.

Foto: NRK

CargoNet har vedtatt å legge ned sin godsrute på bane mellom Oslo og Malmö allerede fra desember.

Det betyr enda flere vogntog på veiene.

– For hver dag som går, taper norsk næringsliv mange millioner, for ikke å si milliarder, på at vi ikke har kommet av gårde og fått ordnet opp i dette, sier Schou oppgitt.

– Det bryter de forutsetningene som Stortinget har lagt.

Plassutfordring

Kontorsjef i Tollregion Øst, Wenche Fredriksen, forteller at de har måttet se realiteten i øynene og begynne å se på tiltak som kan løse plassmangelen.

– Det er jo en utfordring i forhold til plassen her, bekrefter hun.

– Allerede nå ser vi på om det skal bygges ut for å få plass til flere biler, sier Fredriksen.

Wenche Fredriksen, Tollvesenet

Kontorsjef for Tollregion Øst, Wenche Fredriksen på Svinesund.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK