Redd for at det tar for lang tid før nødtelefonen blir besvart

Sykepleierforbundet er bekymret for at AMK-sentralen i Oslo ikke er klar for en sammenslåing med Østfold.

AMK-sentralen i Østfold

Det er bestemt at AMK-sentralen i Østfold skal bli slått sammen med sentralen i Oslo og Akershus. Det bekymrer Sykepleierforbundet. Arkivfoto.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Sentralen har fått en tvangsmulkt på 300.000 fordi de ikke svarer nødtelefonene raskt nok.

– Det bekymrer meg for det var en av grunnene til at jeg stemte mot en sammenslåing. Vi vet jo at de har hatt problemer med svartid, men også på bemanningssiden, sier tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Jane Ann Lindahl.

Foretakstillitsvalgt Jane-Ann Lindahl fra Norsk Sykepleierforbund

Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet, Jane Ann Lindahl.

Foto: Hilde Erlingsen / NRK

Statens helsetilsyn mener AMK-sentralen i Oslo som tar imot nødmeldinger på nummeret 113 ikke er godt nok. Sentralen må betale en tvangsmulkt på 300.000 kroner fordi de ikke svarer på telefonene raskt nok.

Boten ble vedtatt i fjor, men utsatt for å se om de kunne bli bedre. Nå har helsetilsynet kommet frem til at de fortsatt ikke svarer raskt nok, og må betale, skriver Fredriksstad Blad.

Krav om å svare på ti sekunder

I forrige uke ble det bestemt at AMK-sentralen i Østfold skal slås sammen med og flyttes til Oslo.

– Konsekvensene kan bli at det fortsatt blir problemer med å oppfylle kravet til svartid som departementet har satt.

Det er bestemt at 90 prosent av alle nødanropene skal besvares i løpet av ti sekunder, og ingen senere enn etter 20 sekunder.

Styreleder: – Ikke bekymret

Hans Jørn Rønningen

Styreleder i Sykehuset Østfold, Hans Jørn Rønningen er ikke bekymret.

Foto: NRK

Styreleder ved sykehuset Østfold, Hans Jørn Rønningen, sier at sentralen i Oslo har gjort forbedringer siden tilsynet var der, og mener derfor at en sammenslåing er faglig forsvarlig

– Men jeg har forståelse for at Sykepleierforbundet, som var blant de tre som ikke ønsket å treffe den beslutningen vi gjorde, blir ytterligere bekymret når dette blir kjent. Men jeg er da ikke så bekymret, sier Rønningen.

Sykepleierforbudet på sin side håper at beslutningen kan snus.

– Jeg hadde håpet at det ble reversert når vi ser at vi har problemer og at man da finner ut at man er nødt til å ha en AMK-sentral i Østfold, selv om det koster penger, sier Lindahl.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 8,2 mill fra Østfold – foreløpig

    Mens opptellingen forstatt pågår er det meldt om 8,2 millioner kroner fra Østfold. Det gir en 15. plass av 18 fylker i Norge. Rømskog er best per innbygger med 90,55 kroner, Halden i bunn med 17,14.

  • Se opp for militære kjøretøy mandag

    Flere hundre militære kjøretøyer skal kjøre nordover på E6 fra Fredrikstad og Rygge mandag ettermiddag. Statens Vegvesen ber trafikanter om å være ekstra oppmerksomme på disse.

    Forsvarets store og lange kjøretøy
    Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret