Barneombudet roser nytt Østfold-prosjekt

– Vil fange opp flere mishandlede barn.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe roser nytt prosjekt ved Sykehuset Østfold.

Foto: Beate Riiser / NRK

Barneombud Anne Lindboe roser prosjektet som legene ved Sykehuset Østfold har satt i gang.

Fastleger og sykehusleger skal nå kurses i hvordan de skal møte et barn som kommer inn med skader, for å kunne avdekke flere tilfeller av mishandling.

– De har gjort en kjempejobb og bygget opp noe som er veldig viktig, et team som kan jobbe for å fange opp flest mulig barn som er utsatt for vold og omsorgssvikt, sier hun til NRK.

– Mørketallene er store

Forskerne tror flere hundre barn utsettes for mishandling hvert år. Kun et fåtall blir fanget opp av helsevesenet. Lindboe er sikker på at mørketallene er store.

– Jeg var selv med på å gjøre en studie for et par år siden. I løpet av et år var det bare 70 barn som ble fanget opp på sykehus når det gjaldt vold og overgrep.

– Mørketallene er store, og da er det så viktig å ha kompetansen på plass for å fange opp disse barna. Det vil et sånt team kunne hjelpe til med.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: