Barnehager i Fredrikstad billigst

Fredrikstad har lavest foreldrebetaling i barnehagene av de ti største bykommunene i Norge.

I gjennomsnitt koster det 2440 kroner for en plass da er alt inkludert.

Leder for oppvekstutvalget i Fredrikstad Siri Martinsen forklarer at gjennomsnittsprisen er lav fordi kommunen har søskenmoderasjon og støtteordninger for enslige forsørgere og lavinntektsfamilier.