NRK Meny
Normal

Barkbillene øker i antall

Østfold, Akershus og det sørlige Hedmark har fått en økning i antallet barkbiller. - Ikke dramatisk, sier forsker.

Østfold, Akershus og det sørlige Hedmark har fått en økning i billebestanden, melder Skogforsk.

- Det er ingen krise, men vi følger nøye med på utviklingen, sier forsker Erik Christiansen til NRK.

Øvrige deler av Sør-Norge ligger fortsatt på et lavt nivå. 

 

Barkbille
Foto: Skogforsk

Økning etter stormen i 2003

Hvis bestanden av granbarkbiller blir svært høy, kan billene angripe levende skog og drepe trær i store mengder.

- Barkbillebestanden har vært relativt lav i de siste 3-4 årene, men i 2005 så vi en økning i noen områder, sier forsker Erik Christiansen.

Han forklarer det med at Østfold, Akershus og det sørlige Hedmark ble kraftig rammet av vindfellinger under stormen i desember 2003. I disse områdene ble ikke alt av  falne trær ryddet opp i og billene fikk rikelig med ynglingsplasser.

I 2005 hadde Østfold en økning i billebestanden på 25 prosent.  

Trærne som falt under stormen i 2003 er nå for gamle som ynglingsplasser, og det er i nytt vindfall at billene nå øker i antall.

Ikke dramatisk

- Vi har barkebillefeller i 100 kommuner landet over og opplever en økning, men den er ikke dramatisk, sier Christiansen.

Da barkebilleherjingene var på sitt verste i 1979, ble det tatt rundt 12 000 biller pr. felle i Østfold. I 2006 er dette antallet for Østfolds del i overkant av 2 000 pr. felle.

I Akershus ligger antallet i år på rundt 8 000 og Hedmark på 4 000 biller pr. felle.

 Midt-Norge har i de fleste årene hatt lavere billebestander enn Sør-Norge, men for dette området har fangstene økt betydelig i de siste årene. De ligger nå på nivå med Østlandsfylkene.

 

Skogskader
Foto: Bjørnflaten / Scanpix

"Gudrun" ikke så ille som fryktet

I Sør-Sverige var det forventet en betydelig økning i billebestandene etter at stormen ”Gudrun” felte 75 mill. kubikkmeter skog i januar 2005.

Økningen i billebestanden viste seg imidlertid å bli vesentlig mindre enn fryktet sommeren 2005 takket være effektiv utdrift av vindfelt tømmer.

- Slike stormer kan også ramme norske skoger, og en beredskap for rask hogst og uttransport av tømmer vil være viktig for å unngå at billebestanden øker til utbruddsnivå, sier Christiansen.

Han ser ikke bort i fra at billebestanden i Sverige vil øke i år.

- De har på langt nær fått vekk de mange millionene med kubikkmeter som falt, etter at "Gudrun" herjet, sier han.

Overvåkes i 11 fylker 

Bestanden av barkbiller i Norge overvåkes av Skogforsk og skogbruksetaten i 11 fylker, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

- Vi kontroller fangsten i fellene fra billene begynner å fly om våren frem til august, sier Christiansen.

Hvert år fanges det biller i mer enn 400 feller i nesten 100 kommuner.

Helt siden 1979 har fangstresultatene vært et viktig grunnlag for å bedømme faren for angrep på skogen, og for kunnskapen om hva som bestemmer billebestandens vekst og fall.

Det vurderes å utvide overvåkingen til registrering av angrepet skog. 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To anmeldt for promillekjøring

    En kvinne ble anmeldt for promillekjøring i Vestbygda i Onsøy i Fredrikstad lørdag kveld. Blåseprøven viste 1,2 i promille, og kvinnens førerkort ble dermed beslaglagt. Ved 3-tiden natt til søndag ble en mann i 40-årene tatt for promillekjøring på Kråkerøyveien i Fredrikstad. Det ble tatt blodprøve, og mannens førerkort ble tatt i beslag, opplyser politiet på Twitter.