NRK Meny
Normal

Banket gjennom borgerlig budsjett

Flertallet i bystyret i Moss gikk i dag inn for det felleborgerlige budsjettforslaget.

Rundblad, Pettersen, Bramo

Sissel Rundblad (H), Tage Pettersen (H) og Anne Bramo (Frp) står sammen om mossebudsjettet.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Ordfører tage Pettersen i bystyret i Moss

Varaordfører Anne Bramo og ordfører Tage Pettersen i bystyret i Moss mandag.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Det betyr blant annet at Orkerød sykehjem konkurranseutsettes fra 1. september 2014.

– Vi konkurranseutsetter ikke hele kommunen, men enkelte enheter fordi vi tror litt konkurranse skjerper alle, sier varaordfører Anne Bramo (Frp).

LES: Alle budsjettforslagene

Demonstrerte mot konkurranseutsetting

Mottakerne av hjemmetjenester skal aktivt velge tjenesteleverandør slik at alle leverandørene likestilles fra 1. januar 2014. Kommunen er ansvarlig for levering av tjenester frem til vedtak er fattet, men maksimalt i fem dager.

De borgerlige trakk forslaget om å konkurranseutsette hele demensomsorgen i kommunen.

– Det gjorde vi for å ikke legge for sterke føringer for rådmannen, sier Høyres gruppeleder, Sissel Rundblad.

Bak forslaget står H, FrP, V og KrF.

Demonstrasjon

Fagforbundet viste sin motstand utenfor rådhuset.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Foran dagens bystyremøte demonstrerte fagforbundet mot kommunens konkurranseutsetting av helsetjenester i Moss kommune.

– Det å legge helse og omsorg ut på anbud er ingen god løsning. Varaordfører Anne Bramo sier de gjennomfører dette av ideologi. Vi synes ikke noe om at private tjener penger på våre skattepenger, sier Hilde Torgersen som er leder i Fagforbundet i Moss.

– Sist vi konkurranseutsatte hjemmebaserte tjenester, så vant kommunen anbudet. Da fikk vi også strammet opp og utviklet organisasjonen, påpeker varaordfører Anne Bramo (Frp).

LES OGSÅ:

Vil utrede videregående skoler

I budsjettet som er vedtatt ligger det inne at alle som tjener mindre enn 255.700 kroner fritas for eiendomsskatt. Eiendomsskatten senkes til 3,95 i promille, mens SFO-prisen økes.

Høyre og Frp hadde opprinnelig et forslag om at Moss kommune søker Østfold fylkeskommune om en forsøksordning for å overta driftsansvaret for de to videregående skolene i byen fra og med skolestart 2015

Dette ble trukket fra verbalforslaget.

– Vi ønsker at det skal utredes med administrasjonen. Målet er fortsatt overtakelse i 2015, sier Rundblad.

Søknad om tilskudd fra Parkteateret om økning av den kommunale støtte til kr 3,5 mill. pr år innvilges fra 2014. Kr 150 000 av det kommunale tilskuddet øremerkes Nonstopfestivalen.

Følgende søknader om tilskudd avslås og oversendes SOK for behandling;

  • House of Foundation (HoF) har fremmetsøknad om støtte til barnefestival i 2014 med kr 100 000, støtte til utstillingsvirksomhet i 2014 med kr 50 000, og Søknad om årlig driftsstøtte for årene 2014-17 med kr 400 000 pr år.
  • Festivalen Sin har fremmet søknad om kr 350 000 til arrangering av festivalen i 2014.
  • Middagsåsen Sportssenter AS har fremmet søknad om kr 300 000 som driftsstøtte gjennom kjøp av skoleskidager.
  • Tilskudd fra PunktØ om økt driftstilskudd.

Arbeiderpartiet hadde også et budsjettforslag i tillegg til SV og Rødts fellesforslag.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.