NRK Meny
Normal

Avviser ordfører-beskyldninger

Østfold kommunerevisjon avviser fullstendig at den driver politikk , slik Halden-ordfører Per Kristian Dahl hevder.

Østfold kommunerevisjons rapport
Foto: Ingen

- Vi utfører de oppdrag Kontrollutvalget ber oss om, og er veldig lojale mot Kontrollutrvalget, sier daglig leder i Østfold kommunerevisjon Torbjørn Østby, som reagerer på kritikken fra Halden-ordfører Per Kristian Dahl (Ap).

Ordføreren hevder Østfold kommunerevisjon driver politikk, og at de har gjort det i samtlige av de årene han har sittet som ordfører.

- Revisjonen er uenige i den forliksavtalen de tre styrende partiene har vedtatt, men det har de ikke noe med å mene noe om, sier Dahl.

- Østfold kommunerevisjon avviser fullstendig at den driver politikk når den har kritisert at for mye makt er samlet hos for få i Halden kommune, sier Østby til NRK.

Halden kommune får kritikk av Østfold kommunerevisjon i en ny rapport. Blant annet kritiseres kommunen for å ha manglende saksforberedelser til politiske møter, for sommel med sakspapirer og for å skape usikkerhet og uforutsigbarhet for politikere og administrasjon. 

- Ikke politikk i rapporten

Ordfører Per Kristian Dahl kritiserte tirsdag kommunerevisjonen for politisk innblanding etter en undersøkelse som kontrollutvalget i Halden ba om. 

Rapporten, som baserer seg på dokumentanalyser og intervjuer gjort fra september i fjor til mars i år, inneholder flere kritiske bemerkninger hva angår delegering av politisk og administrativ myndighet i Halden kommune. 

Kommunerevisjonen mener at kommunen må gjennomgå rutinene for innkalling til utvalgsmøter, slik at politikerne får sakspapirene i forkant av møtene

- Det er ingenting i denne rapporten som er politikk fra vår side, det er objektive fakta som vi legger fram, sier Torbjørn Østby til NRK.

Ni av ti er misfornøyde

Av rapporten står det å lese at ni av ti politikere som ble intervjuet av kommunerevisjonen opplever at det ikke er tilfredsstillende delegering av myndighet mellom faste utvalg, formannskap og kommunestyret.

De fleste mener at ØKON er delegert for mye myndighet”, står det i revisjonsrapporten.

I rapporten kommer revisjonen også med kritikk av det den mener er manglende saksforberedelse, og peker på at nærmere en tredjedel av alle saker i ØKON blir satt opp på sakskartet uten forutgående administrativ behandling.

Revisjonen har ikke vurdert årsaken til dette, men uten administrativ behandling vil ikke saken få en faglig vurdering og det kan lett føre til at viktige aspekter i saken ikke kommer frem. Det vil heller ikke bli lagt frem alternative løsningsforslag.

"Tatt i betraktning at ØKON er et utvalg tillagt et bredt og omfattende ansvarsområde hvor sentrale politiske problemstillinger diskuteres, er krav til at en sak er tilstrekkelig opplyst før den settes på sakskartet særlig viktig.

Etter revisjonens oppfatning kan dette få som konsekvens at folkevalgte fratas muligheten til å være med på å diskutere prinsipielt viktige saker i et politisk organ de er valgt inn i ", heter det blant annet i forvaltningsrevisjonsrapporten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kjørte ruset – havnet i grøfta

    Føreren av bilen som kjørte i grøfta på Skjærhalden på Hvaler var ifølge politiet påvirket av alkohol. Føreren er tatt med inn til politistasjonen for utåndingsprøve.

  • Bøtelagt for farlig forbikjøring

    En mann i midten av 20-årene er bøtelagt av politiet for å ha foretatt en farlig forbikjøring på fylkesvei 110 ved Onsøy i Fredrikstad.