Avviser gjenåpning av Rygge

Høyre på Stortinget kaller Senterpartiet uansvarlige som vil ha omkamp om den tredje rullebanen.
Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus mener Rygge bør tas i bruk fordi en tredje rullebane på Gardermoen kan bety at 500 hus må løses inn på grunn av flystøy. Høyres Tone W. Trøen sier Stortinget har vedtatt hvor en eventuell tredje rullebane på Gardermoen skal ligge.