NRK Meny

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Innsigelse mot Åledalslinjen

    Fylkesmannens miljøvernavdeling mener Fredrikstad kommunes planer om en vei som skal avlaste bydelen Gressvik for tungtrafikk kan føre til økt biltrafikk. Det gjør det vanskelig å nå nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp. Planen om den såkalte Åledalslinjen er også i strid med jordvernet, mener fylkesmannen, som kommer med innsigelse til planene.