Avslørte sjåfører som jukset seg til dobbel-jobb

Ved å oppgi at sjåførkortet var blitt borte, omgikk de polske tungbilsjåførene regelverket.

En lastebil blir kontrollert på tollstasjonen på Svinesund.

Kontrollørene med base på Svinesund avslørte manipuleringen i en standardkontroll hos et firma.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Beslaglagte sjåførkort

Sjåførkortene som ble beslaglagt har form og størrelse som et førerkort.

Foto: Statens vegvesen

– Dette er meget alvorlig. Det blir anmeldt til politiet, sier overingeniør Poul-Erik Christensen i Statens vegvesen.

Det var da de hadde rutinekontroll hos et transportfirma på Østlandet, at vegvesenet fant ut at tre av sjåførene hadde dobbelt opp med sjåførkort.

Hver sjåfør skal ha sitt personlige sjåførkort. Her registreres det hvor mye de jobber, slik at både arbeidsgiveren og vegvesenet kan følge med på at kjøre- og hviletidene blir overholdt.

Men siden sjåførene hadde dobbelt opp med kort, kunne de også jobbe mens de egentlig skulle hvilt.

To av sjåførene jobbet hos et annet firma, og særlig den ene av dem hadde ifølge Christensen jobbet særlig mye på «fritiden».

Meldt til politiet

To av sjåførene i kontrollen hadde ifølge Christensen meldt sjåførkortet savnet i hjemlandet Polen, og dermed fått tilsendt et nytt.

Den tredje sjåføren de avslørte i kontrollen hadde også to sett med kort. Det ene var skrevet ut i Norge, det andre i Polen.

Poul-Erik Christensen

Poul-Erik Christensen i Statens vegvesen mener manipuleringen av ferdsskriverne er vanlig.

– Alle sjåførene er anmeldt til politiet. Han som har jobbet dobbelt opp, blir i tillegg anmeldt for dokumentfalsk. I tillegg er de anmeldt for å ha meldt kortet tapt og for å ha vært i besittelse av mer enn et kort, sier Christensen.

– Skjer ofte

At det trikses med kjøre- og hviletidene er langt fra nytt.

Flere ganger er det omtalt at sjåfører låner kort fra andre, og dermed omgår reglene. Men at flere sjåfører har flere kort registrert i sitt eget navn, er mindre kjent.

– Vårt inntrykk er at det manipuleres ganske ofte. I alle de tre siste foretakene vi har sjekket, har vi oppdaget manipulering. Det er ikke nødvendigvis at man kjører på egne kort, men også kjører på andre sjåførkort som man låner for å omgå regelverket, sier Christensen.

To av tre innrømmet

Ifølge vegvesenet har to av sjåførene innrømmet forholdet og levert inn det ene kortet. De har blitt oppsagt i det ene firmaet de jobbet hos og fått en skriftlig advarsel fra det andre. Den tredje føreren har ikke innrømmet forholdet og er nå under etterforskning av politiet.

Selv om det jukses mye med kjøre- og hviletidene, ser ikke Christensen at systemet kunne vært annerledes.

– Så lenge kortsystemet ikke er online, så finnes det muligheter til å gjøre slikt. Når man søker om et kort, skal man gi riktig informasjon, sier han.