Ferie i firmabåt kan bli dyrt

Skal familien feriere i firmaets luksusbåt i sommer? Da er det stor mulighet at skattemyndighetene vil granske forholdene.

Erik Nilsen, Skatt Øst

Erik Nilsen og hans kolleger i Skatt Øst vil vise interesse for hvem som bruker luksusbåter eid av firmaer denne sommeren.

Foto: NRK

I løpet av de to siste årene har Skatteetaten avdekket nær 90 millioner kroner i skatteunndragelse i forbindelse med privat bruk av firma-eide luksusbåter. Det handler om firmaer som fører luksusbåter som driftskostnad, mens eierne og deres familie får bruke båtene privat, melder Dagens Næringsliv. Omkring halvparten av skatteundragelsene er avdekket i Skatt østs område.

Skattefradrag og billig ferie

Avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatt øst sier til avisen at en del av de store båtene som er å se på fjorden er ført opp som driftsmiddel i et selskap, men i praksis brukes de som fritidsbåter. Vedlikeholdsutgifter og avskrivninger føres i årsregnskapene. Det betyr skattefradrag for firmaene og billig ferie for de som bruker båtene.

Nøkledypet båthavn

Skatteetaten har fattet interesse for hvem som eier båtene og hvem som bruker dem i sommer. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Magnus Brenna Lund / NRK

I sommer vil Skatteetaten prioritere disse sakene, og de samarbeider med Tollvesenet om kontrollene. Tollvesenet har oversikt over hvem som importerer slike båter og de kan skaffe opplysninger om hvilke båter med hvilke personer om bord de treffer på fjorden.

Samarbeid med Tollvesenet

Nilsen vil ikke gå i detaljer om hvordan sakene etterforskes

– Tollvesenet er jo stadig på fjorden og følger med, sier Erik Nilsen til NRK Østfold. – Og det er heller ikke alle i Skatteetaten som skal ha fri hele sommeren

Skatteetaten får forklaringer om at slike båter blir innkjøpt for utleie, men finner veldig lite spor av utleievirksomheten i regnskapene. Det kan være svært små leieinntekter og få utgifter til markedsføring av utleie etc. Utleie av båtene synes å være en «svært dårlig butikk».

Nilsen forteller at i flere av sakene som er avdekket dreier seg om forholdsvis små aksjeselskaper med en eller få eiere.

Så når Tollvesenet border båter på fjorden i sommer, er det kanskje ikke bare hvor båten kommer fra og hva som er innholdet i barskapet som blir undersøkt.