Avklarer HA-oppkjøp i høst

Mediatilsynet satser på å få ferdigbehandlet saken om Apressens overtakelse av samtlige HA-aksjer i høst.

Halden Arbeiderblad

Apressen var per juni i år villig til å ta over aksjene i Halden Arbeiderblad for 7 500 kroner per stykk og ble eneeier.

Foto: Rainer Prang / NRK

A-pressen har over lengre tid vært største minoritetsaksjonær i Halden Arbeiderblad med en eierandel på 41,5 prosent.

Etter en ekstraordinær generalforsamling 24. juni i år har A-pressen inngått aksjekjøpsavtaler med samtlige øvrige aksjonærer i Halden Arbeiderblad, slik at A-pressen etter gjennomføring av avtalen vil eie alle aksjene i avisa.

Les mer:

Eier for mye

Det er ikke aksjekjøpene i Halden Arbeiderblad (HA) i seg selv Mediatilsynet i sommer reagerte på, men at Apressen eier for mye i "medieregionen Østvika".

Medietilsynets beregninger viser at A-pressen per 1. januar i år hadde kontroll med en andel på 57,9 prosent av det samlede dagsopplaget av region- og lokalavisene i medieregionen Østvika, som dekker Østfold fylke samt store deler av Romerike og Follo i Akershus.

Etter tilsynets foreløpige beregninger vil oppkjøpet i HA gi A-pressen kontroll med 61,0 prosent av avisopplaget i regionen.

I henhold til medieeierskapsloven anses betydelig eierstilling i mediemarkedet regionalt normalt å foreligge ved kontroll med en andel på 60 prosent eller mer av det samlede dagsopplaget i regionen.

- Sender høringsnotat om kort tid

Mediatilsynet forbereder i disse dager et høringsnotat, som vil bli sendt medier i regionen "Østvika" ( Østfold/deler av Romerike og Follo).

Det vil også bli sendt høringsnotat til Redaktørforeningen og andre relevante organisasjoner.

- Vi tar sikte på en høringsfrist på to uker etter at høringsnotatet er sendt ut, sier Marita Bergtun, rådgiver i Medietilsynet til nrk.no.

Medietilsynet kan gripe inn mot et oppkjøp dersom dette får virkninger som strider mot lovens formål om å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud.

I forarbeidene til loven er det lagt til grunn at betydelig eierstilling normalt vil være i strid med lovens formål.

Avklares i høst

Medietilsynet har hatt møter både med Halden Arbeiderblad og A-pressen i sakens anledning.

Høringsnotat vil inneholde tilsynets foreløpige vurderinger og konklusjoner.

Etter høringsrunden vil Medietilsynet ta stilling til om det er grunnlag for å gripe inn mot oppkjøpet.

Dersom dette er tilfelle, vil det bli sendt et varsel om inngrep til A-pressen som også vil inneholde en invitasjon til møte om minnelig løsning, slik loven foreskriver.

- Vi satser på å komme med en endelig konklusjon kort tid etter høringsfristen er gått ut og i løpet av høsten, sier Marita Bergtun.