Avbryter ulvesamarbeide

Svenske jegerorganisasjoner avbryter alt samarbeide med myndighetene, etter at det ble bestemt å droppe lisensjakt på ulv neste år.

Ulv! Ulv!

SKAPER DISKUSJON. Svenske jegere avbryter samarbeidet med myndighetene, etter at lisensjakt på ulv i 2012 er avblåst.

I januar 2010 ble den første lisensjakten på ulv i Sverige i moderne tid gjennomført.

10 prosent av den svenske ulvestammen skulle skytes, noe som tilsvarte 27 ulver. Den svenske ulvestammen besto på det tidspunktet av rundt 250 individer, ifølge myndighetene.

Målet med lisenjakten var å stabilisere den svenske ulvestammen, noe den svenske riksdagen hadde bestemt. 28 ulver ble skutt i 2010.

Også i 2011 ble lisensjakt gjennomført, og 20 dyr kunne felles i perioden 15. januar til 15. februar 2011.

Les også:

Ulv

OPPRØRTE EU. EU-kommisjonen har presset svenske myndigheter, for å få slutt på ulvejakten.

Foto: Länstyrelsen

Massiv kritikk

Det opprørte både svenske miljøorganisasjoner og EU-kommisjonen, at 12 500 jegere skulle jakte på 27 ulver i 2010, og kritikken økte i omfang påfølgende år, da en ny runde med lisensjakt ble kunngjort.

Så sterk ble kritikken, at den svenske regjeringen i august i år kunngjorde at det ikke blir noen lisensjakt på ulv kommende vinter.

I tillegg til at de dropper jakta, fjerner regjeringen i Sverige midlertidig taket som er satt til maksimalt 210 ulver.

Les også:


Avbryter samarbeidet

Selv om miljøminister Anders Carlgren antyder at lisensjakten tas opp igjen vinteren 2012-2013, har svenske jegerorganisasjoner nå bestemt seg for å bryte samarbeidet med myndighetene, melder Sveriges Radio.

Det betyr i praksis at under høstens jakt kommer ikke jegerne til å bidra med opplysninger om observasjoner av ulv eller ulvespor, noe de svenske forvaltningsmyndighetene er helt avhegige av.

Den norske og svenske ulvestammen er preget av mye innavl, og tilhørende sykdommer og død, og det har vært diskutert å tilføre nye ulver i enkelte områder.

Jegerorganisasjonene kommer heller ikke til å involvere seg i arbeidet med flytting og utsetting av nye ulver, som skal styrke ulvestammen.

Avventende

Nå avventer jegerorganisasjonene hva Naturvårdsverket bestemmer seg for, i tilknytning tilsåkalt "skyddsjakt".

Det vil si jakt på individer, som for eksempel angriper husdyr og hunder.

- Om skyddsjakten utformes på en slik måte, at den ligner forvaltning, og vi anser det for å være meningsfullt, kan det være aktuelt å åpne døren på gløtt igjen for samarbeide med myndightene, sier leder i det svenske Jegerforbundet, Torbjörn Lövbom, til Sveriges Radio.

Jegerforbundet i Sverige har gitt klart uttrykk for at de vil øke presset på ansvarlig minister og tjenestemenn i Sverige og EU, for å få på plass lisensjakt allerede kommende vinter.