Åtte og et halvt års fengsel for grove overgrep

20-åringen holdt 16 år gammel jente fanget og truet henne til å være med på svært nedverdigende seksuelle handlinger, mener retten.

Moss Tingrett
Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

Han møtte i Moss tingrett i desember, sammen med en jente. Hun sto tiltalt for medvirkning i tiltalepunktet knyttet til en av de grove hendelsene, i tillegg til flere andre egne tiltalepunkt.

De to ble kjent med hverandre under et akuttopphold på en barnevernsinstitusjon. Det som skjedde den 9. august 2015 bærer ifølge domspapirene preg av å være en slags hevnaksjon, utført av de to tiltalte mot en kvinnelig bekjent av jenta fra den tiden.

Offeret ble truet med kniv til å utføre seksuelle handlinger på seg selv, og til samleie. Ellers skulle både hun og moren drepes, står det i dommen.

Det nekter 20-åringen for å ha gjort, men han erkjente straffskyld for frihetsberøvelse, og for å ha tvunget jenta til gjøre ting hun ikke ville mens han filmet og tok bilder. Noe den 18 år gamle jenta var tiltalt for medvirkning til.

Moss tingrett beskriver hendelsene blant annet slik:

Hun ble holdt tilbake i leiligheten i flere timer mot sin vilje og utsatt for grove og nedverdigende handlinger...

Kun tilfeldigheter synes å ha forhindret ytterligere misbruk av henne.

dom, Moss tingrett

Inviterte til voldtekt

Han ble også funnet skyldig for en voldtekt. 16. januar i fjor inviterte han nærmest tilfeldig en annen jente inn i leiligheten sin. Hun trodde det var snakk om et nachspiel, men etter kort tid ble hun truet med kniv til å være med på samleie, forklarte hun i retten. 20-åringen forklarte at samleiet var med samtykke, men retten mener jentas forklaring er mer sammenhengende og troverdig enn hans.

Høye oppreisningskrav

20-åringen må også ut med betydelige erstatningsbeløp, ifølge dommen. De to ofrene får henholdsvis 220.000 og 150.000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg må den dømte 20-åringen erstatte ødelagte telefoner og annet utstyr.

Han sitter i varetekt og tok betenkningstid da han ble forkynt dommen for en uke siden. Det er i dag ikke avklart om han vil godta eller anke dommen, opplyser statsadvokat Stein Vale.

Det har så langt ikke vært mulig å få kontakt med 20-åringens forsvarer.

Straff ikke fastsatt for jenta

Jenta var også tiltalt for to tilfeller av vold mot politiet, begge ganger i sammenheng med påtvunget transport til en barneverns- eller psykiatrisk institusjon.

Hun tilsto på samtlige sju tiltalepunkter og ble funnet skyldig. Tingretten har ikke utmålt noen straff i denne omgang, etter aktors begjæring om en såkalt personundersøkelse av henne.

– Hun var 15 år på gjerningstidspunktet, sier statsadvokat Stein Vale, som førte saken. Det betyr at det må vurderes hvor egnet en samfunns- eller ungdomsstraff er for henne.

Den vurderingen legges fram i et rettsmøte på torsdag.