Askimdiskotek frifunnet for erstatningskrav

Fikk erstatningskrav på 150.000 kroner for å ha holdt arrangementer under Kraftfestivalen.

Ole Paus

Ole Paus spilte på Kraftfestivalen mens det var diskotek i nabobygget.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Kraftfestivalen krevde erstatning fra Tu Event og diskoteket «Kos» for omsetningssvikt etter konserter en fredag og en lørdag i august i fjor.

Under Kraftfestivalen var det konserter flere steder i Askim, blant annet på «Gamle Øvre Café». Der spilte Ole Paus på fredagen og Reidar Larsen på lørdagen.

I nabobygningen til «Gamle Øvre Café» holder utestedet «Kos» til, drevet av enkeltmannsforetaket Tu Event. Denne fredag og lørdagen var det diskotek på «Kos», og det omfattet et uteområde der det var satt opp utescene med diskjockey.

Omsetningssvikt, tort og svie

I oktober i fjor fremmet Kraftfestivalen et krav på erstatning på 100.000 kroner for omsetningssvikt og 50.000 kroner for tort og svie.

Nå i slutten av november ble tvisten lagt fram for Heggen og Frøland tingrett, og dom i saken falt i forrige uke. I retten hevdet Kraftfestivalens representanter at «Kos» hadde brutt naboloven med støy som var til skade og ulempe. På fredagskvelden ble det spilt rolig visemusikk på «Gamle Øvre Café», samtidig som det ble spilt høy musikk.

– Det var sannsynlig at publikum og artist klaget på dette, at arrangementet ble avbrutt og gjestene forlot lokalet, noe som medførte at saksøker gikk glipp av inntekter. Dette var noe saksøkte burde har forstått, ikke minst fordi det ble sagt ifra flere ganger både fredag og lørdag kveld, sa saksøkeren i retten.

Diskoteket har eksistert siden 2009 med nattklubbdrift. Festivalens arrangementer i nabobygget har kommet senere.

– Det ble kanskje spilt høy musikk på diskoteket, men det var noe vi fikk lov til av kommunen. Vi har ikke fått noen straff fra kommunen, sa diskotekinnehaveren i retten.

Ingen bevis for økonomisk tap

Heggen og Frøland tingrett kan ikke se at Kraftfestivalen har sannsynliggjort at de har hatt et økonomisk tap. Derfor har tingretten kommet fram til at diskoteket skal frifinnes for erstatningskravet.

Tingretten slår fast at festivalarrangøren var klar over at «Kos», var et etablert utested med nattklubb og uteområde og at de måtte regne med at musikken derfra kunne høres. Retten er ikke i tvil om at diskoteket hadde tillatelse til å spille musikk.