År før brexit kan få betydning

Britenes utmelding av EU vil ikke bety mye for Østfold-bedriftene på flere år. Det tror stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere leder av Europabevegelsen i Østfold, Svein Roald Hansen. Han mener at det er først når det blir klart hva slags avtale britene skal ha med EU, EØS og Norge, at vi får vite hvilke konsekvenser Brexit får utover den umiddelbare økte kjøpekraften med et svekket pund.