Normal

Åpner nytt statlig kontor i Moss

Justisdepartementet samler virksomheten for sikkerhetsklarering av sivile og oppretter et nytt kontor i Moss. Det betyr 20 nye arbeidsplasser til Østfold-byen.

Moss

Justisminister Per-Willy Amundsen deltok i dag på en pressekonferanse i Moss.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Det er den sivile sektoren for sikkerhetsklarering, som tidligere bestod av 25 enheter, som samles og om nå skal flyttes til Moss. Totalt 20 personer skal arbeide på det nye kontoret.

– Det er viktig for byer som Moss å få nye miljøer med kompetanse, sier ordfører Tage Pettersen til at Moss får den nye nasjonale klareringsmyndigheten.

Flyttes ut av Oslo

Grunnen til at regjeringen går til ett kontor, er ifølge justisminister Per-Willy Amundsen, at det vil ivareta kompetansen på en bedre måte.

– Også er det en bedre måte å håndtere samfunnets ressurser, sier justisministeren til NRK.

Klareringsmyndighet ligger i dag til ulike statlige organer, som hovedsakelig håndterer andre oppgaver. Det finnes altså ikke egne klareringsmyndigheter i dag, men ansatte ved ulike statlige organer har dette som en tilleggsoppgave..

– Dette gir staten muligheten til å levere god tjenester. I tillegg gir det en hensiktsmessig utflytting av arbeidsplasser

Oppstarten av kontoret er planlagt til 2018.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: