Åpner han for omkamp om trasevalg?

Uttalelser på Facebook kan tolkes som om Samferdselsministrene setter døra på gløtt for en omkamp, mener stortingspolitiker for Arbeiderpartiet Stein Erik Lauvås.

Ketil Solvik Olsen

SETTER HAN DØRA PÅ GLØTT? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Det er vedtatt at dobbeltsporet som skal bygges gjennom Østfold skal gå innom både Sarpsborg og Fredrikstad.

Men det er stadig aktører på banen for å få omgjort vedtaket. Slik svarte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Facebook en forkjemper for omkamp.

Det er politikerne i ditt fylke som har tatt dette valget, med støtte i Stortinget. Får du de til å ville se på alternativer så er jeg klar

Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister (FrP)

Setter prosjektet i fare

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet Stein Erik Lauvås tolker uttalelsen som at døra nå settes på gløtt for en omkamp.

– Det synes jeg var svært alvorlig for det vil føre til en utsettelse.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås, Arbeiderpartiet.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

I et skriftlig spørsmål sendt til samferdselsministeren spør han:

– Ønsker statsråden å utsette byggingen av dobbeltsporet på Østfoldbanen ved å iverksette nye utredninger om trasevalg?

Lauvås frykter en omkamp vil føre Østfold langt bak i køen for utbygging av Intercity.

– Ja, selvfølgelig kan det gå ekstremt lang tid, og det finnes mange prosjekter i Norge som vil komme foran i køen. Så her står på en måte hele prosjektet litt i fare ved at statsråden uttaler seg som han gjør og skaper usikkerhet om hva han mener.

Må ha flertall hvis endring av trase

Ketil Solvik-Olsen sier til NRK at han forholder seg til de vedtak som er gjort.

– Det er gjort et vedtak lokalt. Det er det vi planlegger etter.

– Den gjengen som ønsker en omkamp, de kan ikke komme til meg og tro at jeg skal sette til side det flertallet som finnes i fylket. De må faktisk sørge for flertall for å ville ha en annen trase lokalt. Da først vil jeg begynne og eventuelt utrede det alternativet, sier samferdselsministeren.

Hvis flertallet i Østfold vil vurdere en annen trase, da vil jeg vurdere det. Men i dag er det ikke flertall for å vurdere en annen trase.

Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister (FrP)
Tog kommer inn på Sarpsborg stasjon og folk krysser jernbanesporet

Ikke alle ønsker at jernbanen skal gå om Sarpsborg.

Foto: Jon Gimmingsrud