NRK Meny
Normal

Åpner for privat losfrakt

Hverken sikkerhet eller arbeidsplasser vil bli rammet av en privatisert losbåttjeneste, mener kystdirektøren.

Hans Jacob Liljebjelke

Los-frakten til og fra skip bør settes ut på anbud, mener kystdirektøren.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Sikkerheten vil fortsatt bli godt ivaretatt selv om losbåttjenesten konkurranseutsettes, mener kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Regjeringen ønsker en mer effektiv lostjeneste, og har lagt frem et lovforslag som vil tre i kraft fra nyttår, hvis det vedtas på Stortinget. Privatisering av losbåtene er ett av forslagene.

Tidligere har det blitt kjent at regjeringen også vil ha en mer fleksibel ordning med farledsbevis, som vil gjøre skipstrafikken mindre avhengige av losenes tjenester. Losformann Hans Jacob Liljebjelke i Fredrikstad var da ikke fremmed for tanken.

– Ja, det er greit, slik er jo utviklingen generelt. Men ettersom skipsstørrelsene tar seg opp igjen og det blir større skip, og trafikkbildet forandrer seg, så vil dette komme og gå.

– Det vil alltid være behov for en lostjeneste, sa Liljebjelke til NRK tidlig i april.

Behov for strukturell oppdatering

– Prisene våre er ikke ublu, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

– Men mye av den strukturen vi har, har sett likedan ut de siste 40 årene. Noe av det altså lengre enn Kystverket har eksistert.

– Det å se på dette med nye øyne, og tilpasse det til dagens behov, tror jeg alle kan leve med.

Debatten om farleden inn til Borg havn har vært preget av en rekke alvorlige grunnstøtinger, med Godafoss-ulykken 17. februar 2011 som den mest alvorlige.

Kystdirektøren fastslår at sikkerheten ikke vil bli svekket av den nye losordningen.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik

Privatiseringen av losbåtene er allerede godt i gang, mener kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Vi stille samme krav til de som skal levere tjenesten som vi gjør til egne folk nå. Vi har allerede i dag privat losbåttjeneste på seks stasjoner i landet, og gode erfaringer med dét.

Ikke store konsekvenser

Og selv om det går mot privatisering vil det heller ikke få de store konsekvensene for dem som jobber i lostjenesten, mener Slotsvik.

– Konsekvensen vil være på sikt at de ikke er statsansatte. Men det er viktig å si at det fortsatt er behov for losbåter. Vi skal sørge for at de ikke blir arbeidsledige av denne prosessen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Trafikkulykke i Rygge

    Alle nødetatene er på vei til en trafikkulykke på E6 i Rygge. Ulykken skal ha skjedd i nordgående retning, opplyser politiet på Twitter.

  • Gressbrann i Rakkestad

    Brannvesenet har rykket ut til en gressbrann i Ørneveien i Rakkestad. Øst 110-sentral skriver samtidig på Twitter at de minner om totalforbudet mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark.